Tarptautiniai projektai

Projekto tikslas – tobulinti politiką, kuria siekiama paremti tvaresnį ir atsparesnį Europos terminių kurortų miestų ir regionų, susiduriančių su klimato kaita, modelį.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 585 500,00 Eur

Projekto tikslas – tobulinti regioninės ir vietinės politikos įgyvendinimą žiedinės ekonomikos srityje, ypatingą dėmesį skiriant produktų dizainerių gebėjimams stiprinti. 

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 585 500,00 Eur

Projekto tikslas – tobulinti talentų pritraukimo ir išlaikymo politiką, taip užtikrinant veiksmingą sumaniosios specializacijos strategijų plėtrą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 818 624,00 Eur

Projekto tikslas – patobulinti regioninės politikos priemones, kuriomis skatinamos giliųjų technologijų inovacijų ekosistemos.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 2 178 084,00 Eur

Projekto tikslas – patobulinti politikos priemones, skirtas mokslo ir verslo subjektų bendradarbiavimui remti, kad būtų skatinama MTEPI veikla.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 742 354,00 Eur

Projekto tikslas – skatinti pramonės įmonių energetinį nepriklausomumą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 645 200,00 Eur

Projekto tikslas – padėti politikos formuotojams skatinti agrofotovoltinę energetiką, kad žemės ūkis ir atviros erdvės saulės energijos sistemos būtų suderintos.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 2 121 402,00 Eur

Projekto tikslas – stiprinti regionų, miestų gebėjimus kurti ir diegti įtraukias bei tvarias teritorijų planavimo politikos priemones, taikyti Naujojo europinio bauhauzo (NEB) vertybes ir principus, kad padidėtų jų atsparumas klimato kaitai ir prisitaikymas prie jos.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2024.04.01 – 2027.03.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 649 900,00 Eur

Projekto tikslas – sutelkti dėmesį į sveikatos priežiūros inovacijų ekosistemas, kad būtų pasiektas norimas sveikatos priežiūros sektoriaus veiksmingumas, ir skatinti bei palaikyti veiksmingą tarptautinį bendradarbiavimą tarp atitinkamų keturgubos spiralės inovacijų dalyvių.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.11.01 – 2025.10.31 (24 mėn.)

Vertė1 499 934,00 Eur

Projekto tikslas – suteikti daugiau nei 900 finansinių dotacijų MVĮ visoje Europoje, kad jos galėtų dalyvauti veikloje, pirkti ar integruoti produktus, kurie pagerins jų bendras išlaidas energijai ne mažiau kaip 5 %.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.10.01 – 2025.09.30 (24 mėn.)

Vertė: 10 741 067,94 Eur

Projekto tikslas – atverti esamas inovacijų ir verslo paramos bei finansavimo schemas ir padaryti jas prieinamesnes socialiniams inovatoriams ir socialiniams verslininkams. 

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.11.01 – 2026.10.31 (36 mėn.)

Vertė: 3 620 000 Eur

Projekto tikslas – padėti Ukrainos įmonėms integruotis į Europos Sąjungos bendrąją rinką.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.11.01-2025.10.31 (24 mėn.)

Vertė: 4 500 766,52 EUR

Projekto tikslas – skatinti tvaresnę žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus gamybą ir veiksmingesnį ryšį tarp gamintojų ir socialinių maisto skirstymo iniciatyvų.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.09.01 – 2025.08.31 (24 mėn.)

Vertė: 801 770,78 EUR

Projekto tikslas – skatinti giliųjų technologijų verslumą kuriant lengvai prieinamas priemones, kurios įkvėptų studentus ir jaunuosius tyrėjus pradėti verslą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.08.01 – 2025.07.31 (24 mėn.)

Vertė: 499 350,4 EUR

Projekto tikslas – įgyvendinti naują strateginį požiūrį į kovą su kibernetinėmis atakomis prieš įmones ir viešąsias organizacijas visoje skaitmeninių technologijų tiekimo grandinėje.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01 – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 3 247 642,60 EUR

Projekto tikslas – tobulinti politikos priemones, susijusias su STEM sektoriuose dirbančių moterų skaičiaus, darbo vietų įvairovės ir darbo vietų prieinamumo didinimu.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.03.01 – 2026.02.28 (36 mėn.)

Vertė: 1 887 894 EUR

Projekto tikslas – tobulinti politikos priemones, kuriomis remiama skaitmeninė transformacija, siekiant asmeniškesnių ir aktyvesnių paslaugų, panaudojant didžiųjų duomenų, automatizuotų administracinių veiksmų ir dirbtinio intelekto potencialą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.03.01 – 2026.02.28 (36 mėn.)

Vertė: 1 723 397 EUR

Projekto tikslas – tobulinti politikos priemones, skirtas palengvinti ir paspartinti dvigubo perėjimo (angl. twin transition) procesą, prioritetą teikiant žaliajam augimui (angl. green growth) ir skaitmeninei transformacijai.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.03.01 – 2026.02.28 (36 mėn.)

Vertė: 2 566 116 EUR

project logo

Projekto tikslas – keisti aplink Baltijos jūrą esančių miestų ir regionų dabartines nepalankias maisto sistemas  į tvarias.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01 – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 3 627 012,00 EUR

projekto logotipas

Projekto tikslas – didinti Baltijos jūros regiono įmonių atsparumą, suteikiant priemones, įgūdžius ir gebėjimus klestinčioms nuotolinio verslo aplinkoms.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01 – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 2 817 691,51 EUR

projekto logotipas

Projekto tikslas – stiprinti besikuriančios žaidimų pramonės atsparumą, atsižvelgiant į didžiulį kūrybinio sektoriaus potencialą, kuriuo jis gali prisidėti prie visos Baltijos jūros regiono ekonominės plėtros ir ilgalaikės gerovės.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01 – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 3 701 453,30 EUR

projekto logotipas

Projekto tikslas – parengti ir įdiegti žaliųjų (neutralių klimato atžvilgiu) pramoninių zonų sertifikavimo standartą, kaip priemonę, skatinančią plačiai diegti inovacijas, skirtas mažinti CO2 emisijas pramoninėse zonose.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01 – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 2 845 916,60 EUR

projekto logotipas

Projekto tikslas – gerinti viešąsias paslaugas miestams, palengvinant inovacijų viešųjų pirkimų įgyvendinimą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01. – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 1 727 124,20 EUR

projekto logotipas

Projekto tikslas – suformuoti Baltijos jūros regiono kūrėjų erdvių tinklą, orientuotą į bendradarbiavimo žiedinės ekonomikos srityje stiprinimą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01. – 2025.03.31 (27 mėn.)

Vertė: 1 718 431,30 EUR

Projekto tikslas – vystyti bendradarbiavimą tarp partnerių, mokytis vieniems iš kitų taip didinant dalyvavimą sėkmingose bioekonomikos iniciatyvose ir plečiant regionines inovacijų ekosistemas.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.02.01 – 2025.01.31 (24 mėn.)

Vertė: 434 062,50 EUR

Projekto tikslas – didinti informuotumą apie socialinių inovacijų ir socialinio verslumo naudą bei teikti geresnę paramą socialiniams inovatoriams. 

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.02.01 – 2024.11.30 (22 mėn.)

Vertė: 499 982,81 EUR

Projekto tikslas – pagerinti pagrindinius gamybos įmonių veiklos rodiklius, susijusius su efektyvumu, sąnaudomis, kokybe, energija ir tvarumu, naudojant sąveikius skaitmeninius dvynius.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.01.01. – 2025.12.31 (36 mėn.)

Vertė: 5 491 686 EUR

project logo

Projekto tikslas – sukurti vieno langelio principu veikiantį ir su nacionaliniais poreikiais suderintą Europos skaitmeninių inovacijų centrą (EDIH4IAE.LT) Lietuvoje.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.09.01 – 2025.08.31 (36 mėn.)

Vertė: 3 238 516 EUR

Projekto logotipas

Projekto tikslas – įgalinti Enterprise Europe Network tinklo biurus remti potencialius EIC pareiškėjus, ypač moteris verslininkes, besiplečiančias šalis (angl. widening countries) ir kompetencijos ženklo (angl. Seal of Excellence, SoE) turėtojus.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.09.01 – 2025.08.31 (36 mėn.)

Vertė: 7 299 999 EUR

Projekto logotipas

Projekto tikslassukurti Europos pramonės MVĮ perėjimo prie tvarumo ekosistemą ir suteikti aukštos kokybės paslaugas ne mažiau kaip 2000 MVĮ per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, kad šios taptų veržliomis ir ekologiškomis įmonėmis, konkurencingomis ir tvariomis Europos pramonės ekonomikos lyderėmis.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.06.01 – 2025.05.31 (36 mėn.)

Vertė: 4 999 880 EUR

Projekto tikslas – tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.01.01 – 2025.06.30 (42 mėn.)

Vertė1 080 848 EUR

Projekto tikslassustiprinti gamybinių MVĮ konkurencingumą, suteikiant greitą ir lanksčią visos Europos prieigą prie pažangių gamybos konsultacijų ir patirties, taip pat mokymus, pasinaudojant patirtimi, kurią turi partnerių, atstovaujančių visoms 27 ES valstybėms narėms, konsorciumas.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.10.01 – 2024.09.30 (36 mėn.)

Vertė: 5,6 mln. EUR

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre