DESICE

Žiedinės ekonomikos stiprinimas pasitelkiant novatorišką dizainą

Projektu DESICE siekiama pagerinti regioninės ir vietinės politikos įgyvendinimą žiedinės ekonomikos srityje, ypatingą dėmesį skiriant produktų dizainerių gebėjimams stiprinti. Projekto metu taikomas integruotas penkių etapų metodas: problemos apibūdinimas, gerosios patirties nustatymas, bendra analizė ir sprendimų paieška, žinių ir praktikos perdavimas bei politikos pokyčiai. Iniciatyva taip pat apima rezultatų stebėseną siekiant įvertinti įgyvendintos politikos veiksmingumą.

Pagrindinė projekto metu sprendžiama problema –  iššūkiai, su kuriais susiduria vietos valdžios institucijos, siekdamos pereiti prie žiedinio projektavimo principų, dėl finansinių apribojimų, darbuotojų trūkumo ir naujų technologijų bei verslo modelių poreikio. Projekto tikslas – spręsti šiuos iššūkius nustatant gerąją praktiką ir inovatyvius verslo modelius, susijusius su gaminių ir paslaugų žiediniu dizainu.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/desice

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 1 585 500,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre