I3HIES

Tarpregioninių investicijų į inovacijas ir bendradarbiavimo tarp sveikatos inovacijų ekosistemų skatinimas

Europos Sąjungos vėliava

I3HIES projekte laikomasi kompleksinio požiūrio, kuriuo siekiama skatinti tarpregionines investicijas į inovacijas ir bendradarbiavimą sveikatos inovacijų ekosistemoje. Partneriai dirbs teminiu požiūriu 3 tikslinėse srityse (medicinos prietaisai, skubios pagalbos įranga, MDR atitikties užtikrinimas) ir metodiškai 2 įgyvendinimo ramsčiuose (investicijos į inovacijas ir tarpregioninis bendradarbiavimas bei dalyvavimas ES vertės grandinėse) 2 intervencijos lygmenimis (regioniniu ir tarpregioniniu), teikdami išsamų specialiai pritaikytų paslaugų portfelį 4-helix  suinteresuotųjų šalių grupėms (keturgubos spiralės dalyviams, atstovaujantiems mokslinius tyrimus, politiką, verslą ir visuomenę), kurie išbandys ir patvirtins bent 6 novatoriškus metodus, priemones ir būdus (interaktyvus tarpusavio vertinimas, gyvosios laboratorijos koncepcija, paslaugų kūrimas, klientų trintis, verslumas, inovacijų paieška).

I3HIES bendruomenėje dalyvaujantiems inovacijų veikėjams bus padedama i) rengti investicijas į inovacijas, palengvinant ir konsultuojant inovacijų procesą nuo idėjos sukūrimo, verslo atvejo parengimo iki pasirengimo finansavimui, ii) spartinti patvirtintų investicijų į inovacijas plėtojimą pagal teminius prioritetus ir iii) stiprinti tarpregioninį bendradarbiavimą ir dalyvavimą tarpregioninėse partnerystėse bei prisidėti prie ES vertės grandinių kūrimo.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Tarpregioninių investicijų į inovacijas (I3) priemonė 101132842).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.11.01 – 2025.10.31

Projekto vertė: 1 499 934,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre