CEI BOOST

Žiedinės ekonomikos inovacijų skatinimas taikant naujas technologijas​

Nors politikos formuotojai skaitmeninimo dar vis nesieja  su platesnio masto tvarumo principų įgyvendinimu, vis labiau auga poreikis suderinti žiediškumą ir skaitmeninę transformaciją. Žaliajame Kurse pripažįstama, kad žiedinė ekonomika ir aktyvus pramonės įsitraukimas yra svarbiausi veiksniai siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ekonomikos tvarumą.

Projekto CEI BOOST įgyvendinimo metu bus siekiama patobulinti politikos priemones partnerių šalyse, kad būtų skatinamas naujų skaitmeninių inovacijų taikymas žiedinės ekonomikos augimui remti, sutelkiant skirtingų regionų, skirtingų lygių politikos formuotojų ir pirmaujančių inovacijų ekosistemų dalyvių patirtį. Projekto metu bus tiriami ir išbandomi metodai bei priemonės, skirtos įvertinti, stiprinti ir remti regionines skaitmeninių ir žiedinių inovacijų ekosistemas nemetropoliniuose, kaimo ir besivystančiuose Europos regionuose.

Projekto svetainė: https://www.interregeurope.eu/cei-boost 

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.03.01 – 2026.02.28

Projekto vertė: 2 566 116 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre