Business Bridge – Ukraine-Ready4EU

Europos Sąjungos vėliava

Pagrindinis projekto Business Bridge – Ukraine-Ready4EU tikslas – paskatinti ir padėti Ukrainos mažas ir vidutines įmones (MVĮ) aktyviai veikti Europos Sąjungos (ES) bendrojoje rinkoje ir sėkmingai bendradarbiauti su ES verslo partneriais. Tai bus pasiekta teikiant  finansinę paramą trečiosioms šalims mikro dotacijų forma kartu su papildomais patarimais ir pagalba. Iniciatyvos pagrindu bus atrinkta ir finansiškai paremta iki 1500 Ukrainos MVĮ, tinkamų ir norinčių įsitraukti į ES bendrąją rinką. Atranka bus vykdoma kiekvieną mėnesį atviro konkurso būdu, laikantis aiškių ir skaidrių atrankos kriterijų. Vertinimo kriterijai bus grindžiami įmonių teisiniu statusu ir geografine padėtimi, jų dydžiu ir potencialu, pasirengimu ir įsipareigojimu bendrajai rinkai, tikslais ir planuojama veikla, taip pat veiksmų plano sėkmės perspektyva. Finansinė parama bus teikiama tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimui:

  • dalyvavimui įmonės komandiruotėse ir verslo kontaktų renginiuose;
  • gaminių sertifikavimui ir pritaikymui prie ES standartų ir normų;
  • gaminių parengimo eksportui / pramonės gaminių techninės atitikties dokumentacijai;
  • technologinio audito ir (arba) techninės paramos teikimo MVĮ modernizavimui, prisidedant prie ekologiškos, skaitmeninės ir atsparios ekonomikos.

Atrinktiems MVĮ pareiškėjams bus suteikta individuali pagalba ir mikro dotacijų (2500 EUR vertės) čekiai tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimui už tinkamai įgyvendintas ir atsiskaitytas veiklas. 

Projekto internetinė svetainė

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Single Market Programme (SMP) 101139573).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.11.01 – 2025.10.31

Projekto vertė: 4 500 766,52 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre