EEN2EIC

Bendradarbiavimas inovacijų ir lyčių lygybės srityse

EEN2EIC tikslas – suteikti Enterprise Europe Network (EEN) tinklo biurams galimybę remti potencialius EIC pareiškėjus, ypač moteris verslininkes, besiplečiančias šalis (angl. widening countries) ir kompetencijos ženklo (angl. Seal of Excellence, SoE) turėtojus. Projektu siekiama sukurti tvirtą Europos inovacijų tarybos ir EEN bendradarbiavimo mechanizmą, kad būtų remiamos inovacijos ir plečiama įmonių veikla.

Projekte EEN2EIC dalyvaus svarbiausi EIC ir EEN veikėjai: Enterprise Europe Network, EIC NCP tinklas (ACCESS2EIC). EEN2EIC iniciatyva siekiama sutelkti dėmesį į konkrečias informavimo ir paramos veiklas, didinti kokybiškų paraiškų, teikiamų pagal EIC kvietimus, skaičių, ypatingą dėmesį skiriant besiplečiančioms šalims ir moterims inovatorėms, padėti kompetencijos ženklo turėtojams gauti alternatyvius finansavimo šaltinius ir užtikrinti tvirtą ir pelningą keitimąsi gerosiomis praktikomis EEN tinkle.

Bendras EEN2EIC tikslas – padidinti ES paramos inovacijoms veiksmingumą, didinant MVĮ gebėjimus teikti paraiškas EIC ir padedant kompetencijos ženklo turėtojams finansuoti savo projektus, taip pat išvengti dubliavimosi su NKP veikla.

Projekto internetinis puslapis: https://een2eic.eu 

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Horizon Europe Nr.: 101075818).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.09.01 – 2025.08.31 (36 mėn.)

Projekto vertė:  7 299 999 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre