WeSTEMEU

Moterys, atstovaujančios mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką Europoje

WeSTEMEU dirbs tarpregioniniu lygmeniu, kad būtų plėtojamos politikos priemonės, skatinančios ir palengvinančios moterų užimtumą STEM sektoriuose, taip prisidedant prie darbo rinkos veiksmingumo ir įtraukties bei galimybių gauti kokybišką darbą.

WeSTEMEU padės sumažinti lyčių disbalansą ir tokiu būdu STEM sektorius labiau atitiks abiejų lyčių socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos poreikius. Kartu tai padės patenkinti darbo vietų augimo ir inovacijų, skirtų tvariam vystymuisi dabartinėje žiniomis grindžiamoje ekonomikoje, poreikius. Tuo pat metu, palengvinant aktyvų moterų dalyvavimą šiame sektoriuje, ilgalaikis projekto poveikis bus akivaizdus ir darbo užmokesčio skirtumo požiūriu, nes moterys pradės dirbti geriau apmokamus darbus nei tradiciškai moteriškuose sektoriuose.

Projekto svetainė: https://www.interregeurope.eu/westemeu

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.03.01 – 2026.02.28

Projekto vertė: 1 887 894 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre