Korupcijos prevencija

Kur ir kaip pranešti apie korupciją?

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plisti – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.


Siekdami, kad VšĮ Lietuvos inovacijų centro veikla taptų maksimaliai skaidri ir vieša, nuolatos įgyvendiname neformalias ir efektyvias prevencijos priemones, užkertančias kelią galimai korupcijai.


Jei turite žinių apie netinkamą VšĮ Lietuvos inovacijų centro darbuotojų elgesį ar pareigų atlikimą, aplaidumą ar galimus korupcijos požymius, kviečiame apie tai pranešti žodžiu (atvykus į pačią įstaigą), raštu (ant voko nurodant, kad skirta už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui) arba el. p. korupcija@lic.lt. Pranešimą taip pat galite palikti užpildę formą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Praneškite apie korupciją“ arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybos puslapyje „Pranešk apie sukčiavimą“.

Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą VšĮ Lietuvos inovacijų centro darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama.

Gauti pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su VšĮ Lietuvos inovacijų centro veikla, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, už šių pranešimų nagrinėjimą yra atsakinga:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre