RESIST

Regioninės ekosistemos socialinėms inovacijoms ir socialinei transformacijai

RESIST siekia atverti esamas inovacijų ir verslo paramos bei finansavimo schemas ir padaryti jas prieinamesnes socialiniams inovatoriams ir socialiniams verslininkams. Tai reikalauja mesti iššūkį politikai, suvokimui ir verslo modeliams, kurie šiuo metu daugiausia orientuoti į augimą ir pelną, ir įdiegti naujas inovacijų paradigmas bei inovacijų poveikio visuomenei matavimą regioninėms ekosistemoms, paramos dalyviams ir pagrindinėms įmonėms.

Projekto svetainė: https://interreg-baltic.eu/project/resist/ 

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.11.01 – 2026.10.31 

Projekto vertė: 3 620 000 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre