NEBA

Naujojo europinio bauhauzo vertybių ir principų integravimas į regioninio planavimo procesus

NEBA projektu siekiama į regionus perkelti Naujojo Europos Bauhauzo (NEB) vertybes ir principus ir integruoti juos į teritorijų planavimą taip, kad jie būtų naudingiausi vietos bendruomenėms ir aplinkai. Vis labiau ryškėjant klimato kaitos padariniams, atsiranda poreikis ne tik kurti aplinkai nekenksmingus technologinius sprendimus, bet ir užtikrinti piliečių dalyvavimą sprendžiant šias problemas, taip užtikrinant socialinį teisingumą ir žmonių suinteresuotumą prisidėti prie pasaulinių problemų sprendimo vietos lygmeniu.

Nors NEB idėja yra palyginti nauja, pastebimi skirtumai tarp regionų, kuriuose ji jau taikoma, ir regionų, kurie dar tik pradeda ją taikyti. Suvienijus skirtingą NEB taikymo patirtį turinčius regionus ir jų unikalią vietinę aplinką, NEBA projektas padės ištirti geriausią praktiką ir užtikrinti tarpregioninio bendradarbiavimo sinergiją integruojant NEB vertybes ir principus į regioninio planavimo procesus. NEBA projektas įgalins regionus permąstyti savo teritorijų planavimo priemones ir jas patobulinti, kad naujos iniciatyvos būtų tvarios ir įtraukios.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/neba

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 1 649 900,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre