PPI4CITIES

Parama miestams įgyvendinant viešuosius inovacijų pirkimus ir praktinių priemonių, sukurtų naudojant dirbtinio intelekto technologijas ir žaidybinimo metodus, teikimas

projekto logotipas

Projektas ketina padėti Baltijos jūros regiono miestams gerinti viešąsias paslaugas ir siekti plataus užmojo inovacijų tikslų, kurdama pragmatiškas priemones, kurios palengvintų inovacijų viešųjų pirkimų įgyvendinimą. Tai bus daroma sutelkiant gebėjimų stiprinimo medžiagos ir priemonių rinkinį, kuris leis įvairiems miestų dalyviams pasinaudoti struktūrizuotu turiniu ir sparčiau bei užtikrintai žengti į priekį diegiant inovacijų viešuosius pirkimus.

Projektas taip pat veiks kaip Baltijos jūros regiono miestų tinklas, skirtas viešiesiems inovacijų pirkimams. Vykdant tarpusavio mainus, tinklų kūrimą ir mokymus, projektas skatins politinį įsipareigojimą ir didins kolektyvinę kompetenciją, suteikdamas miestams galimybę inovatyviems viešiesiems pirkimams tapti išmaniųjų miestų plėtros centru. Bus dirbama kuriant fizines ir virtualias priemones, paremtas dirbtinėmis technologijomis ir žaidybinimo metodais, siekiant pagerinti suinteresuotųjų šalių ir tikslinės grupės įsitraukimą į sprendimų kūrimą ir bandomąjį diegimą. 

Projekto svetainė: https://interreg-baltic.eu/project/ppi4cities/ 

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01.01 – 2025.12.31 

Projekto vertė: 1 727 124,20 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre