GreenSPAS

Parama tvaresniam ir atsparesniam terminių spa ir regionų, susiduriančių su klimato kaita, modeliui Europoje

ES siekia iki 2050 m. tapti neutrali klimato kaitos atžvilgiu, t. y. sukurti ekonomiką, kurios grynasis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų lygus nuliui. Šis tikslas yra Europos žaliojo susitarimo esmė ir atitinka ES įsipareigojimą imtis pasaulinių klimato kaitos veiksmų pagal Paryžiaus susitarimą.
Savo vaidmenį atliks visos visuomenės dalys ir ekonomikos sektoriai, įskaitant Europos terminių kurortų miestus ir regionus.

GreenSPAS tikslas – tobulinti politiką, kuria siekiama paremti tvaresnį ir atsparesnį Europos terminių kurortų miestų ir regionų, susiduriančių su klimato kaita, modelį.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/greenspas

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 1 822 600,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre