GreenIndustrialAreas

Tarptautinio sertifikavimo standarto ir priemonių rinkinio, skirto skatinti energetikos transformaciją žaliosiose pramonės zonose, kūrimas.

projekto logotipas

Projekto tikslas – parengti ir įdiegti žaliųjų (neutralių klimato atžvilgiu) pramoninių zonų sertifikavimo standartą, kaip priemonę, skatinančią plačiai diegti inovacijas, skirtas mažinti CO2 emisijas pramoninėse zonose.

Siekiant įgyvendinti dekarbonizacijos tikslus Baltijos jūros regione, svarbu skatinti pramonės investicijas į atsinaujinančią energetiką, išmanųjį energijos valdymą ir efektyvų bei visapusišką energijos šaltinių panaudojimą pramonės procesuose. Šioje transformacijoje taip pat svarbią vietą užima ir valdžios institucijos, kurios turi galimybę aktyviai skatinti pokyčius reguliacinėmis ir žaliųjų pramoninių zonų planavimo priemonėmis. Tačiau pastebima, kad žinios apie galimus technologinius sprendimus, ypač susijusius su inovatyviomis priemonėmis, Baltijos jūros regione yra nevienodai paplitusios, taip pat nėra tarptautinio standarto, nukreipto į žaliųjų pramoninių zonų sertifikavimą.

Todėl GreenIndustrialAreas projektu siekiama parengti ir įdiegti žaliųjų (neutralių klimato atžvilgiu) pramoninių zonų sertifikavimo standartą, kaip priemonę, skatinančią plačiai diegti inovacijas, skirtas mažinti CO2 emisijas pramoninėse zonose. Projekto metu sukurti sprendimai turės teigiamos įtakos spartesniam perėjimui prie naujos energetikos sistemos ir dvigubos transformacijos plėtros pramoniniuose regionuose bei skatins investicijas į pažangias vietos energetikos sistemas.

Projekto svetainė: https://interreg-baltic.eu/project/greenindustrialareas/

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01.01 – 2025.12.31 

Projekto vertė: 2 845 916,60 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre