KnowledgeAnalytics

Pažangi analitika žinių perdavimo stebėsenai ir vertinimui

Sparčiai tobulėjant duomenų analitikai (technologijoms, metodams, įgūdžiams), sprendimų priėmimas vis dažniau grindžiamas duomenimis. Pažangiosios analitikos taikymas turi didžiulį potencialą skatinti našumą įvairiose srityse – ne išimtis ir žinių perdavimas tarp mokslo ir verslo bei žinių įsivertinimas. KnowledgeAnalytics siekia ištirti dirbtinio intelekto, didžiųjų duomenų, duomenų nuskaitymo, duomenų vizualizavimo ir kitų technologijų teikiamas galimybes, kad būtų sukurtos pažangios viešosios intervencijos, skirtos mokslo ir verslo žinių perdavimui remti.

Pažangiosios analitikos pritaikymas MTEPI politikoje yra ypač svarbus siekiant pereiti prie įrodymais pagrįstų ir tikslingų politinių intervencijų. Tačiau šis perėjimas yra sudėtingas ne tik viešojo sektoriaus organizacijoms (politikos formuotojams, politikos analitikams), bet ir mokslo ir mokslinių tyrimų organizacijoms, verslo bendruomenei ir kitiems susijusiems asmenims, nes reikalauja taikyti naujus darbo metodus ir technologijas, didinti kompetencijas, įgyvendinti organizacinės kultūros, duomenų valdymo ir kt. pokyčius. Todėl KnowledgeAnalytics palengvins abipusį mokymąsi, keitimąsi žiniomis tarp skirtingų projekto partnerių šalių.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/knowledgeanalytics

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 1 742 354,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre