TALENT4S3

Talentų išlaikymas ir pritraukimas siekiant geriau įgyvendinti sumanios specializacijos strategijas

Labai svarbu tobulinti talentų išlaikymo ir pritraukimo į regionus politiką, kad piliečiams būtų suteiktos vienodos galimybės. Sumanios specializacijos strategijos yra veiksminga sistema, padedanti teigiamai spręsti protų nutekėjimo problemą (angl. brain drain), nes jomis galima sutelkti dėmesį į vienoje teritorijoje esančius konkurencinius pranašumus.

Vienas iš talentų išlaikymo ir pritraukimo būdų – kurti inovacinę politiką, kurią rengia nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, dalyvaujant mokymosi procese, į kurį įsitraukia pagrindiniai ekonomikos ir socialiniai subjektai (universitetai, privatusis sektorius, piliečiai ir viešojo administravimo institucijos), siekiant kartu sukurti tinkamą ekosistemą, kurioje inovacijos ir mokymas ir (arba) švietimas galėtų užtikrinti kokybiškas darbo vietas, tinkamą profesinių profilių pasiūlos ir paklausos sąveiką ir taip išlaikyti ir pritraukti talentus.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/talent4s3

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 1 818 624,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre