Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsakingas asmuo

Povilas Bacevičius, el. p. p.bacevicius@lic.lt; +370 626 55376

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre