EAGER

Agrofotovoltaikos skatinimas Europoje

Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių plėtra siekiama patenkinti ES energijos poreikį, pakeičiant iškastinį kurą, tačiau tam reikia didelių žemės plotų. Tuo pat metu dėl klimato kaitos poveikio ir didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus kyla grėsmė aprūpinimui maistu. Agrofotovoltaika (APV) gali sušvelninti prieštaringus interesus tarp žemės ūkio ir atviro ploto fotovoltinių sistemų, skirtų perspektyviai žemei, nes ji leidžia toje pačioje vietoje gaminti energiją ir maistą tuo pačiu metu, derinant ūkininkavimą ir saulės energijos gamybą, o bendras žemės panaudojimo efektyvumas siekia iki 186 proc.

Todėl EAGER projektu siekiama tobulinti politiką, kad būtų palengvintas APV naudojimas Europoje. Sukūrus bendrą supratimą apie tinkamą APV aplinką ir kontekstą, nustačius, išanalizavus ir perdavus gerąją patirtį, pakeitus dalyvaujančių regionų politikos dalyvių elgseną siekiant remti ir plėsti APV jų regionuose, iki 2027 m. bus patobulintos 7 politikos priemonės.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/eager 

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 2 121 402,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre