Apie LIC

Lietuvos inovacijų centro misija – teikti inovacijų paramos paslaugas, įgyvendinant Lietuvos inovacinę ūkio plėtros politiką.

Pagrindinis strateginis tikslas – didinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Šis tikslas skaidomas į dalykinius tikslus:

Realizuodamas tikslus LIC teikia viešąsias (nemokamas) inovacijų paramos paslaugas ir vykdo inovacijų skatinimo veiklą.

Dalininkai

LIC dalininkais yra :

Istorija

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (toliau LIC) yra ne pelno siekianti organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms.

LIC siekdamas užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą veiklą organizuoja tik projektų pagrindu t.y. LIC dalyvauja konkursuose, teikia projektines paraiškas pagal Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos valdžios institucijų administruojamas programas, laimėjus konkursus, gaunamas veiklos finansavimas. Iš viso nuo 1996 metų įvykdyta ir dar yra vykdoma virš 100 projektų.

LIC teikiamomis inovacijų paramos paslaugomis kasmet naudojasi daugiau kaip 1000 ūkio subjektų (įmonės, organizacijos, mokslo institucijos). Suteiktų paslaugų skaičius per metus vidutiniškai siekia 5000 vienetų (konsultavimas, mokymai, tyrimai, technologinės misijos).

Lietuvos inovacijų centras buvo įregistruotas 1996 m. vasario 1 d. kaip ne pelno siekianti organizacija, kuri 1997 metais reorganizuota į viešąją įstaigą.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre