Apie LIC

Lietuvos inovacijų centro misija – teikti inovacijų paramos paslaugas, įgyvendinant Lietuvos inovacinę ūkio plėtros politiką.

Pagrindinis strateginis tikslas – didinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Šis tikslas skaidomas į dalykinius tikslus:

Dalininkai

LIC dalininkais yra :

Istorija

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (toliau LIC) yra nepelno organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms.

LIC siekdamas užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą veiklą organizuoja tik projektų pagrindu t.y. LIC dalyvauja konkursuose, teikia projektines paraiškas pagal Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos valdžios institucijų administruojamas programas, laimėjus konkursus, gaunamas veiklos finansavimas. Iš viso nuo 1996 metų įvykdyta ir dar yra vykdoma virš 100 projektų.

LIC teikiamomis inovacijų paramos paslaugomis kasmet naudojasi daugiau kaip 1000 ūkio subjektų (įmonės, organizacijos, mokslo institucijos). Suteiktų paslaugų skaičius per metus vidutiniškai siekia 5000 vienetų (konsultavimas, mokymai, tyrimai, technologinės misijos).

Lietuvos inovacijų centras buvo įregistruotas 1996 m. vasario 1 d. kaip ne pelno organizacija, kuri 1997 metais reorganizuota į viešąją įstaigą.

Karjera

Lietuvos inovacijų centras – 25 metus veikianti veiksmingiausia viešosios inovacijų paramos organizacija Lietuvoje, gebanti konsoliduoti verslo, mokslo, politikos ir visuomenės interesus didinant Lietuvos ūkio konkurencingumą tarptautiniu mastu. Mes vertiname veržlumą, drąsą ir darbštumą, leidžiančius mums pasiekti apčiuopiamus rezultatus mūsų klientams tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu. Mes taip pat vertiname analitines ir ekspertines žinias, leidžiančias mums prisidėti prie inovacijų ekosistemos tobulinimo tiek Lietuvoje, tiek ir europiniu lygmeniu.

Tikite, kad turite tai ko reikia dirbti Lietuvos inovacijų centre? Matote daugybę galimybių Lietuvos verslams prasiskverbti į tarptautines rinkas ir norėtumėte jiems padėti jomis pasinaudoti? Sugebate atrasti tinkamą prieigą prie įmonių vadovų, tarptautinių partnerių bei institucijų? O galbūt mėgaujatės gilindamiesi į inovacijų ekosistemą rengdami ataskaitas, studijas bei kelrodžius?

Kviečiame siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el. p. lic@lic.lt. Su atrinktais kandidatais susisieksime per 1 savaitę nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos.

Kandidatų asmens duomenis ir pateiktus dokumentus tvarkome ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo datos. Nesutinkant su saugojimo laikotarpiu, prašome informuoti lic@lic.lt. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą rasite pranešime apie asmens duomenų apsaugą.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre