Surandame tarptautinius partnerius ir rinkas

Partnerių paieška

Teikiame pagalbą surandant partnerius užsienyje ir Lietuvoje verslo įmonėms bei mokslo institucijoms:

Technologijų paieška

Atliekame jums reikalingų technologijų paiešką, konsultuojame technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais susijusiais klausimais.

Tarptautinės partnerystės renginiai

Konsultuojame apie galimybes dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, siekiant atrasti partnerių.

Padedame įmonėms inovuotis

Auditai

Inovacijų auditai. Atliekame inovacijų vadybos įmonėje vertinimą ir teikiame rekomendacijas dėl vadybos tobulinimo diegiant technologines ir netechnologines inovacijas.

Skaitmeniniai auditai. Atliekame verslo procesų įmonėse vertinimą ir teikiame rekomendacijas dėl jų efektyvumo didinimo diegiant skaitmenines technologijas.

MTEP apskaita

Padedame įmonėms pasirengti MTEP projektų dokumentaciją, reikalingą norint pasinaudoti pelno mokesčių lengvatomis ir/ar valstybės finansinės pagalbos priemonėmis.

Mokesčių lengvatos

Padedame įmonėms pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, siekiant padidinti investavimo į inovacijas efektyvumą.

Įmonių inovacijų strateginės sesijos

Padedame įmonėms pasirengti ir įgyvendinti priemones, leidžiančias padidinti įmonės inovatyvumą. 

Konsultuojame dėl inovacijų finansavimo

Nacionalinės priemonės

Konsultuojame apie galimybes teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui iš ES lėšų, teikiame finansavimo priemonių apžvalgą, kuri padėtų rasti jūsų verslui arba projektui tinkamą finansavimo alternatyvą.

Tarptautinės priemonės

Konsultuojame dėl galimybių teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui iš ES ir kitų programų lėšų.

Inovatyvūs ir ikiprekybiniai pirkimai

Konsultuojame viešojo sektoriaus organizacijas, ketinančias padidinti savo veiklos efektyvumą organizuojant ikiprekybinius ir/arba inovatyvius pirkimus.

Padedame įmonėms parengti pasiūlymus dalyvauti viešojo sektoriaus organizacijų vykdomose ikiprekybiniuose ir/arba inovatyviuose pirkimuose.

Keliame įmonių kompetencijas

Metodinės rekomendacijos

Remdamiesi tarptautine praktika rengiame metodines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo gaires ir konsultuojame jų taikymo klausimais.

Patirties perdavimas užsienyje

Teikiame ekspertinę pagalbą Europos, Afrikos, Azijos valstybių viešojo sektoriaus institucijoms, verslo paramos struktūroms ir nevyriausybinėms organizacijoms vystant inovacijų ekosistemas bei skatinant verslumą.

Inovacijų mokymai

Keliame viešų bei privačių organizacijų kompetencijas, būtinas kryptingam ir sistemingam mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinių veiklų valdymui ir įgyvendinimui. Stipriname įgūdžius, reikalingus žinių pritaikymui praktikoje.

Teikiame rekomendacijas inovacijų politikai

Politikos priemonių vertinimas ir tobulinimo rekomendacijos

Teikiame ekspertinę pagalbą viešajam sektoriui formuojant ir įgyvendinant inovacijų politiką ir jos priemones. Bendradarbiaujame su viešosioms institucijoms teikdami analitine veikla bei tarptautinėmis gerosiomis inovacijų skatinimo praktikomis grįstas rekomendacijas, kuriomis siekiama didinti inovacijų ekosistemos efektyvumą ir veiksmingumą.

Inovacijų ekosistemos fasilitavimas

Telkiame inovacijų sistemos dalyvius – verslą, mokslą, valdžią ir visuomenę – bendroms iniciatyvoms, skatinančioms tvarią inovacijų plėtrą. Stipriname dialogą, dalinamės žiniomis ir gerosiomis praktikomis, identifikuojame įvairių sektorių poreikius bei problematiką ir inicijuojame bendrus projektus.

Sektorinės analizės inovacijoms skatinti

Analizuojame įvairių sektorių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų plėtros potencialą, vertiname ekonominius, teisinius bei socialinius sektorių elementus, naujausias technologijas, rinkos tendencijas bei pateikiame ekspertines įžvalgas ir rekomendacijas siekiant paskatinti tolimesnę jų plėtrą.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre