SOULFOOD

Skaitmeniniai sprendimai, skirti tvaresnei, įtraukesnei ir labiau susietai žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinei

Europos Sąjungos vėliava

SOULFOOD išbandys novatoriškas skaitmenines priemones, kuriomis bus skatinama tvaresnė žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus gamyba ir veiksmingesnis ryšys tarp gamintojų ir socialinių maisto platinimo iniciatyvų. SOULFOOD išbandys, kaip išvengti maisto nuostolių ir švaistymo pirminėje gamyboje, pakartotinai panaudojant jį pažeidžiamoms grupėms.

Skatindamas tvaresnę, įtraukesnę ir labiau susietą žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinę, projektas prisideda prie tikslo iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį, kartu sprendžiant problemą, susijusią su tuo, kad pažeidžiamiausiems gyventojams trūksta galimybių gauti sveiką ir subalansuotą maistą. Visose projekto veiklose bus skatinamas žemės ūkio ir maisto pramonės subjektų ir socialinių maisto skirstymo iniciatyvų, tiek ne pelno siekiančių organizacijų, tiek vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas, taip pat bus organizuojami sklaidos ir informuotumo didinimo renginiai, kad rezultatai būtų perduoti kitiems panašiems subjektams kitose Europos ir ne Europos šalyse.

SOULFOOD projekte dalyvauja 9 partneriai iš 4 Europos šalių (Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos ir Graikijos), atstovaujantys skirtingas žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinės dalis: vietos valdžios institucijas, žemės ūkio ir maisto produktų gamintojus, skaitmeninimo ir inovacijų organizacijas bei socialines maisto rinkimo iniciatyvas, skatinančias tvarią maisto gamybą ir vartojimą.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (ESF-2022-SPC-INNOV,  Nr.: 101102485).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.09.01 – 2025.08.31

Projekto vertė: 801 770,78 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre