DeepTech Launch

Veiksmingo STEM verslumo skatinimo tarp studentų ir jaunųjų tyrėjų modelio kūrimas

Projektas skirtas spręsti technologinių talentų trūkumo problemą Baltijos jūros regione, kuriant specialų DeepTech verslumo skatinimo priemonių rinkinį – lengvai prieinamų priemonių rinkinį, kuriuo studentai ir jaunieji tyrėjai gali pasinaudoti, siekiant pradėti verslą. Priemones įvairiomis konfigūracijomis naudos technologijų verslumą remiantys subjektai, pavyzdžiui, verslo paramos organizacijos, sektorių agentūros, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijos.

Projekto veikla apima suinteresuotųjų šalių poreikių analizę, bendrą praktinių seminarų, kuriuose išbandomas galutinis sprendimas, rengimą, galutinės formos priemonių rinkinio parengimą remiantis išvadomis ir plačią projekto rezultatų sklaidą. Kuriant priemonių rinkinį visuose etapuose bus atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių atsiliepimus, taip užtikrinant didelį priemonių veiksmingumą ir pritaikomumą. Bus naudojami realūs liudijimai, sąveika ir vaidmenų žaidimai, kad mokiniai įgytų vertingų įžvalgų ir asmeninės patirties. Įrankių rinkinio įgyvendinimas parengs studentus ir jaunuosius tyrėjus pradėti verslą bet kuriame regione ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą. 

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.08.01 – 2025.07.31 

Projekto vertė: 499 350,4 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre