KISMET

Tvarios maisto aplinkos

projekto logotipas

Pagrindinis projekto tikslas – keisti aplink Baltijos jūrą esančių miestų ir regionų dabartines nepalankias maisto sistemas  į tvarias. Bus sprendžiami vietos ir regionų valdžios institucijų iššūkiai, siekiant sukurti žiediškesnę ir tvaresnę maisto aplinką. Kadangi ši tikslinė grupė yra labai svarbi įvairioms sritims, pavyzdžiui, verslo skatinimui, sveikatai, viešiesiems pirkimams, maisto politikai ar aplinkai, KISMET joms suteiks konkrečių priemonių ir įrankių, padedančių geriau dirbti su valdymu, paklausa ir gamyba.

Projekto svetainė: https://interreg-baltic.eu/project/kismet/ 

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01.01 – 2025.12.31 

Projekto vertė: 3 627 012,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre