PROACTsme

Taikomųjų duomenų mokslas ir dirbtinis intelektas proaktyviam MVĮ aptarnavimui

PROACTsme padės keistis patirtimi, žiniomis ir gerosiomis praktikomis, susijusiomis su duomenų analitikos ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimu: teikiant individualizuotas ir proaktyvias paslaugas, mažinant verslo ir valdžios institucijų sąveiką, kuriant verslo analizės sistemą ir stebint MVĮ politikos ir paslaugų poreikius kintančioje aplinkoje, taip pat kuriant verslui palankesnę aplinką. Skatinant keitimąsi žiniomis, projektas padės stiprinti gebėjimus ir sudarys sąlygas dalyvaujančioms teritorijoms mokytis vienoms iš kitų, naudotis kitur sukurtomis ir taikomomis technologijomis, metodais ir sprendimais.

PROACTsme paskatins pokyčius regioninėje ir nacionalinėje politikoje, kurie gali padėti paspartinti pažangą ambicingame kelyje siekiant ES skaitmeninio dešimtmečio (EU Digital Decade) tikslų.

Projekto svetainė: https://www.interregeurope.eu/proactsme 

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.03.01 – 2026.02.28

Projekto vertė: 1 723 397 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre