EENergy

Enterprise Europe Network finansinės energijos dotacijos Europos MVĮ

Europos Sąjungos vėliava

Šio projekto tikslas – suteikti daugiau nei 900 finansinių dotacijų MVĮ visoje Europoje, kad jos galėtų dalyvauti veikloje, pirkti ar integruoti produktus, kurie pagerins jų bendras išlaidas energijai ne mažiau kaip 5 %.

EENergy vizija ir metodika yra orientuota į kliūčių, trukdančių skatinti ir įgyvendinti didelę pažangą energijos vartojimo efektyvumo srityje, šalinimą ir kartu naujų rinkų patobulintiems procesams, produktams ir paslaugoms, skirtoms energijos mažinimui ir pakeitimui, kūrimą. Šiuo projektu bus siekiama ne tik mažinti bendrą MVĮ suvartojamų Kwh kiekį skirstant nedideles finansines dotacijas, bet ir įgyvendinti naujas technologijas bei padėti MVĮ gauti alternatyvų finansavimą, parengti konkrečius veiksmų planus ir naujus verslo modelius energijos suvartojimui mažinti bei ugdyti įmonių įgūdžius rengiant mokymus, išduodant sertifikatus ir dalijantis žiniomis, glaudžiai bendradarbiaujant su EEN tvarumo patarėju.

Projekto internetinė svetainė

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas kofinansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (SMP/Cosme Pillar (Single Market Programme) 101143477).

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.10.01 – 2025.09.30

Projekto vertė: 10 741 067,94 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre