DeepTechValleys

Giliųjų technologijų ekosistemos įgalinimas regioninei transformacijai

DeepTechValleys siekiama pagerinti 9 partnerių šalių regioninę politiką, kad būtų skatinamos giliųjų technologijų inovacijos – ES strateginės darbotvarkės prioritetas, pripažintas dėl savo potencialo skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir spręsti pasaulines problemas.

Giliosios technologijos yra laikomos pažangiosiomis technologijomis (angl. cutting-edge technologies) ir mokslo pasiekimais, galinčiais iš esmės pakeisti pramonės šakas ir pagerinti milijonų žmonių gyvenimo kokybę. Nepaisant didelio šių technologijų potencialo, ES regionams dažnai sunku jas visiškai išnaudoti, nes sunku gauti išteklių, tinklų ir paramos struktūrų. DeepTechValleys yra atsakas į šiuos iššūkius. Skatindamas tarptautinį bendradarbiavimą, projektas siekia sudaryti sąlygas dalyvaujantiems regionams išnaudoti savo giliųjų technologijų potencialą ir padidinti regionų konkurencingumą bei sanglaudą.

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/deeptechvalleys

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2027.03.31

Projekto vertė: 2 178 084,00 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre