Lietuvos inovacijų centras (LIC) tarptautinės iniciatyvos I3HIES, skirtos skatinti tarpregionines investicijas į inovacijas ir bendradarbiavimą sveikatos inovacijų ekosistemoje, rėmuose surengė partnerių pažintinį vizitą į Lietuvą. Konsorciumas, kurį sudaro devyni partneriai iš Austrijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos, siekia spręsti iššūkius ypatingai svarbiose sveikatos sektoriaus srityse, kurios apima ir tokius kausimus kaip medicinos prietaisai, skubios pagalbos įranga ir Medicinos prietaisų reglamento (MPR) laikymasis.

Trijų dienų vizito metu vyko intensyvūs susitikimai su inovatyvios Lietuvos sveikatos sistemos dalyviais ir organizacijomis. Šis vizitas pademonstravo visų partnerių bendrą siekį transformuoti sveikatos priežiūros sektorių, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą ir kryptingai diegiant inovacijas.

SMART Health DIH: Europos skaitmeninių inovacijų centro E-DIH Vilnius konsorciumo narė skatina skaitmeninę transformaciją sveikatos priežiūros srityje rinkdama aukštos kokybės duomenis, kad pagerintų diagnozavimą ir individualizuotą intervenciją. Pagrindinės veiklos sritys: telemedicina, klinikiniai tyrimai, tarptautinis bendradarbiavimas ir skaitmeniniai mokymai, taip pat jie turi patirties dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir medicinos prietaisų gamybos srityse.

Sveikatos sektoriaus skaitmeninimas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija: nuo 2008 m. Lietuvoje kuriama Skaitmeninės sveikatos sistema, kurią sudaro Nacionalinė sveikatos informacijos mainų platforma ir įvairios e. paslaugos, pavyzdžiui, e. receptai, e. siuntimai ir kt. Pacientų sveikatos įrašai yra centralizuoti ir prieinami per e-sveikatos portalą, užtikrinant sklandžią prieigą sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir vaistinėms. Įdomu tai, kad vaistų pirkimas ir pristatymas internetu tapo labai efektyvus – kiekvieną mėnesį automatiškai apdorojama 70 000 užsakymų. Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos šalių, priėmusių Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą, kuris reglamentuoja pakartotinai naudoti tinkamų sveikatos duomenų naudojimo visuomenei svarbiems tikslams pasiekti procesą, užtikrinant teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

Asociacija LithuaniaBio: 2003 m. įkurta asociacija vienija Lietuvos gyvybės mokslų ir biotechnologijų sektoriaus įmones, mokslo įstaigas ir kt. institucijas, siekdama didinti biotechnologijų vaidmenį ekonomikoje. Gyvybės mokslų sektorius yra vienas iš prioritetinių Lietuvos ekonomikos sektorių, šiuo metu sudarantis apie 2,6 proc. šalies BVP. Lietuvos tikslas yra pasiekti, kad iki 2030 metų gyvybės mokslų pramonė sukurtų 5 proc. BVP.

Baltic Sandoz Ventures: ieško talentų gyvybės mokslų ir giliųjų technologijų srityse. Jie investuoja į ankstyvojo etapo į mokslinius tyrimus ir plėtrą orientuotas komandas, sprendžiančias sudėtingus techninius iššūkius ir turinčias didelį komercinį potencialą. Bendradarbiaujant su Valstybine duomenų agentūra ir gavus supaprastintą prieigą prie nuasmenintų antrinių sveikatos duomenų rinkinių, supaprastinta prieiga prie duomenų investavo į startuolius ir suteikė jiems galimybę kurti medicinos inovacijas.

Inovatyvios medicinos centras (IMC): yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, nacionalinio biobanko dalis ir BBMRI ERIC narys. IMC fundamentinius mokslinius tyrimus paverčia kliniškai svarbiomis žiniomis ir strategijomis, atlieka visų lygių mokslinius tyrimus ir bendradarbiauja su daugiau kaip 60 šalių.

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras (VU GMC): šiame centre, kuris taip pat atstovauja Lietuvai EMBL, atliekami moksliniai tyrimai, susiję su biologine įvairove, ekosistemomis, chemine inžinerija, biotechnologijomis, biomolekulių struktūra, genomo redagavimu, ligų mechanizmais ir biožymenimis, o publikacijos skelbiamos „Nature” ir „Science”. Jie vykdo 38 didelius projektus ir turi gerai įrengtas laboratorijas. Taip pat yra speciali laboratorija, skirta vidurinių mokyklų gyvybės mokslų mokytojų mokymui. Vyksta išskirtinis bendradarbiavimas su „Thermo Fisher Scientific Baltics”, kuri teikia tiek finansinę, tiek nematerialią paramą, dalindamasi žiniomis ir patirtimi.

BioBankas: VU ligoninėje Vilniaus Santaros klinikos veikiančio Biobanko tikslas – suteikti Lietuvos ir užsienio mokslo ir industrinei bendruomenei prieigą prie didelio kiekio standartizuotų ir struktūrizuotų žmogaus biologinės medžiagos mėginių, siekiant plėtoti modernius biomedicininius tyrimus, kurti naujas gydymo bei diagnostikos priemones bei technologijas.

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC): centras siekia kurti ir panaudoti mokslo žinias visuomenės labui ir aukštųjų technologijų plėtrai, atlikdamas fundamentinius ir taikomuosius bei eksperimentinius tyrimus. Centre veikia įvairios į inžineriją orientuotos laboratorijos, įskaitant lazerių ir optikos laboratoriją, kurioje naudojamos itin greitos kameros akims vaizduoti, ir elektrobiochemijos laboratoriją su laboratoriniais lustais, skirtais eksperimentams su organoidais ir vėžinėmis ląstelėmis.

Daugiau informacijos apie pažintinio vizito patirtis rasite šioje nuorodoje.

Kontaktas: Daiva Rimašauskaitė, d.rimasauskaite@lic.lt, Lietuvos inovacijų centras

Paskutinį kartą redaguota 10 liepos 2024