Iniciatyvos SOULFOOD, kurią kartu su tarptautiniais partneriais įgyvendina LIC, tikslas – pasitelkiant technologinių sprendimų pagalbą kovoti su maisto švaistymu. Iniciatyvos pagrindu numatyta sukurti programinę įrangą, kuri palengvins žemės ūkio produktų pertekliaus pristatymą socialinėms iniciatyvoms. Šių metų vasarį paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas partneriams, norintiems dalyvauti kuriant technologinę priemonę, jungiančią gamintojus ir socialinius subjektus. Susidomėjusios įmonės savo pasiūlymus gali teikti iki kovo 12 d.

Tarptautinė iniciatyva SOULFOOD, kurią koordinuoja Taragonos savivaldybė (Diputació de Tarragona), bendradarbiaudama su aštuoniais vietos ir tarptautiniais partneriais, ieško novatoriškų technologinių sprendimų, kaip nukreipti žemės ūkio produktų perteklių socialinėms iniciatyvoms ir taip užkirsti kelią maisto švaistymui.

SOULFOOD įgyvendinimo laikotarpiu bus išbandytos inovatyvios skaitmeninės priemonės, kuriomis bus skatinama tvaresnė gamyba žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje bei veiksmingesnis gamintojų ir socialinių maisto platinimo iniciatyvų ryšys. Siekiama išvengti maisto nuostolių ir atliekų pirminėje gamyboje, pakartotinai panaudojant jį skirstant pažeidžiamoms grupėms. Skatindama tvaresnę, įtraukesnę ir labiau susietą žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinę, iniciatyva prisideda prie tikslo iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį ir kartu spręsti problemą, susijusią su pažeidžiamų gyventojų galimybių gauti sveiką ir subalansuotą maistą trūkumu.

Bendras iniciatyvos biudžetas – 801 739,88 EUR, iš kurių 90 % finansuoja Europos socialinis fondas +. SOULFOOD dalyvauja 9 partneriai iš 4 Europos šalių (Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos ir Graikijos), atstovaujantys skirtingas žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinės dalis: vietos valdžios institucijas, žemės ūkio ir maisto produktų gamintojus, skaitmeninimo ir inovacijų organizacijas bei socialines maisto rinkimo iniciatyvas, skatinančias tvarią maisto gamybą ir vartojimą.

Už bendro šios iniciatyvos tikslo, kuriuo siekiama prisidėti prie kovos su maisto nuostoliais ir švaistymu išbandant technologines priemones, slypi keturi konkretūs uždaviniai:

  • Mažinti maisto nuostolius, taip prisidedant prie tvaresnio žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus kūrimo ir gerinant NVO bei vietos valdžios institucijų įgyvendinamų maisto skirstymo ir (arba) dovanojimo pažeidžiamoms grupėms iniciatyvų veiksmingumą.
  • Didinti pagrindinių vertės grandinės dalyvių – gamintojų ir socialinių iniciatyvų – skaitmeninimą.
  • Gerinti vietos žemės ūkio maisto produktų gamintojų ir socialinių maisto skirstymo iniciatyvų tinklus dalyvaujančiose bendruomenėse, siekiant skatinti naują bendradarbiavimą, kad prarastas maistas būtų pakartotinai panaudotas socialiniais tikslais.
  • Didinti pagrindinių vertės grandinės dalyvių ir plačiosios visuomenės informuotumą apie prarasto maisto problemą.

Skaitmeninės priemonės kūrimo samdymo tvarka

1 priedas – Atsakomybės deklaracija apie ankstesnę patirtį

2 priedas – Ketinimų deklaracija

Paskutinį kartą redaguota 6 kovo 2024