Skaitmeninė transformacija ir žalioji darbotvarkė verslams aktualios jau ne vienerius metus. Šių procesų svarbą pripažįsta tiek nacionalinės politikos formuotojai, tiek ES institucijos, siekiančios, kad kontinento ekonomika sistemingai judėtų tvarumo link, tiek ir verslo paramos organizacijos su klientais dirbančios kasdien. 

Skaitmenizacija yra vienas svarbiausių veiksnių daugelyje proveržio siekiančių pramonės sektorių, įgalinančių įmonių augimą ir sėkmę. Tuo tarpu žiedinė ekonomika siekia optimizuoti išteklių naudojimą. Skaitmeninės technologijos leidžia pramonės įmonėms optimizuoti savo veiklą, mažinti atliekas ir gerinti išteklių valdymą. Tai gali lemti efektyvesnį energijos naudojimą, mažesnes emisijas ir geresnį išteklių naudojimą, atitinkantį tvarumo tikslus. Tarp šių tendencijų egzistuoja ryšys, nagrinėjamas tarptautinės iniciatyvos CEI BOOST, kurios partneriai rugpjūčio pabaigoje lankėsi Vilniuje. 

„Kasdieniame savo darbe matome, kad mūsų klientai ir partneriai aktyviai domisi tiek naujausiomis skaitmeninimo galimybėmis, tiek ir būdais įmonėms tapti tvaresnėmis. Tačiau užmojo šių tikslų siekti koordinuotai dažnai pristinga. Ką galime padaryti, kad mąstymo, kokių žingsnių reikia, jog tiek skaitmeninė, tiek ir žalioji transformacija eitų koja kojan, atsirastų daugiau? Būtent apie tai ateinančius trejus metus galvosime, diskutuosime ir siūlysime sprendimus drauge su partneriais iš devynių Europos šalių” – teigia Lietuvos inovacijų centro direktorius Mantas Vilys. 

Lietuvoje tarptautinę iniciatyvą CEI BOOST drauge su LIC įgyvendina Inovacijų agentūra. Partneriai Vilniuje priėmę kolegas iš dešimties skirtingų organizacijų pristatė esamą situaciją bei gerąsias šalies praktikas. Svečiai turėjo galimybę susipažinti su Gamybos inovacijų slėnio veikla, kurią pristatė GIS vadovas Gintaras Vilda, LIC praėjusiais metais parengtu Suminiu pramonės skaitmeninimo indeksu, kurio rezultatus komentavo ekspertas ir vienas Indekso sumanytojų Povilas Bacevičius, aplankė aukštųjų technologijų įmonių grupę BOD GROUP. 

Tarptautinė iniciatyva CEI BOOST tyrinės metodus bei įrankius regioninių skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos inovacijų ekosistemų vertinimui, stiprinimui ir palaikymui. Ieškant ir pritaikant geriausias intervencijų strategijas, skirtas spręsti identifikuotus iššūkius per skaitmenines inovacijas žiedinėje ekonomikoje, projektas sukurs modelį, kurį bus galima replikuoti kituose ES regionuose. 

Tarptautinė iniciatyva CEI BOOST yra įgyvendinama pagal Interreg Europe programą. Daugiau informacijos: https://www.interregeurope.eu/cei-BOOST

Paskutinį kartą redaguota 1 rugsėjo 2023