European Innovation Council (EIC) – viena svarbiausių MVĮ ir startuolius remiančių programų Europoje, kuria siekiama plėtoti proveržio technologijas ir žaidimo taisykles keičiančias inovacijas.  Nepaisant to, per paskutinius kelerius metus pastebėta, jog konkrečioms grupėms priklausančių pareiškėjų sėkmės rodikliai šios programos kvietimuose yra pakankamai maži. Moterų vadovaujamos įmonės bei verslai, priklausantys besiplečiančioms šalims (angl. widening countries), tarp kurių yra ir Lietuva, finansine parama sėkmingai pasinaudoja žymiai rečiau.  

Iš esmės tokie rodikliai indikuoja, jog minėtos pareiškėjų grupės netrykšta entuziazmu dalyvauti Europos Horizonto programose, kai potencialūs tokio reiškinio rezultatai galėtų būti naudingi tiek dalyvaujančiam verslui, tiek jo atstovaujamai šaliai. Neišnaudota galimybė šaukte šaukiasi tam tikro sprendimo, galinčio pakeisti dabartinę situaciją.  

Praėjusių metų pradžioje Lietuvos inovacijų centras kartu su partneriais Europos Komisijai sėkmingai pateikė tarptautinės iniciatyvos EEN2EIC paraišką, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas sistemingam įmonių aptarnavimui padedant išnaudoti EIC galimybes. Šiam tikslui buvo suvienytos Enterprise Europe Network (EEN) ir EIC jėgos, suteikiant EEN biuro nariams galimybę padėti potencialiems pareiškėjams iš besiplečiančių šalių bei moterų vadovaujamų įmonių.  

Praėjus kiek mažiau nei pusei metų nuo iniciatyvos EEN2EIC įgyvendinimo starto, konsorciumo nariai paskelbė tris atvirus kvietimus, kurie vasario 8-ąją buvo pristatyti nuotoliniame renginyje „EEN2EIC info webinar”. Lietuvos inovacijų centro ekspertas Vytautas Kalinauskas, atstovaujantis Lietuvą šioje tarptautinėje iniciatyvoje, išdėstė pagrindines pirmojo kvietimo detales daugiau nei šimtui EEN narių iš visos Europos. Pagrindinis Konsorciumo inovacijų lyderių (angl. Consortium Innovation Leaders – CILs) kvietimo tikslas – iš kiekvieno EEN konsorciumo atrinkti po vieną organizaciją, galinčią suteikti paramą reikalavimus atitinkantiems EIC pareiškėjams. 

„Šiuo kvietimu atrinksime 20 projekto partnerių iš besiplečiančių šalių, kurie padės įmonėms išryškinti konkurencinį pranašumą rinkoje ir sustiprinti galimybes būti atrinktiems tarp EIC akseleratoriaus nugalėtojų“ – apibendrina LIC projektų vadovas Vytautas Kalinauskas, kvietimą pristatęs daugiau nei šimtui EEN atstovų iš visos Europos.

Tikimasi, jog Enterprise Europe Network narių pagalba bei tarpininkavimas atneš teigiamų rezultatų ir sumažins šiuo metu esamą atskirtį tarp aktyviai Horizonto programose dalyvaujančių Europos lyderių šalių bei tokiu dideliu iniciatyvumu kol kas nepasižyminčių dar tik besiplečiančių šalių. Galiausiai, tarptautinė iniciatyva teikia abipusę naudą tiek EEN nariams, tiek ir Europos inovacijų tarybai, įgalindama abi organizacijas dar aktyviau siekti bendro tikslo – padidinti ES inovacijų paramos veiksmingumą. 

Lietuvos inovacijų centras tarptautinę iniciatyvą EEN2EIC įgyvendina drauge su partneriais iš Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Graikijos. 

Daugiau informacijos apie atvirus EEN2EIC kvietimus: https://een2eic.eu/apply/  

Paskutinį kartą redaguota 23 vasario 2023