Viešieji pirkimai yra svarbi, tačiau vis dar nepakankamai išnaudojama priemonė, kuria gali būti skatinamos inovacijos viešajame sektoriuje ir inovatyvių sprendimų, skirtų teikiamų paslaugų tobulinimui, kūrimas bei plėtra. Novatoriški sprendimai savo ruožtu gali didinti miestų patrauklumą. Tad miestams tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje vis intensyviau varžantis dėl geriausių talentų pritraukimo, savivaldos ir čia veikiančių įstaigų gebėjimas įsigyti ir pritaikyti novatoriškus sprendimus įgyja vis didesnę prasmę.

„Iššūkiai, susiję su inovatyviais viešaisiais pirkimais, nėra unikalūs tik Lietuvos miestams. Perkančiosios organizacijos visame Baltijos jūros regione ypač dažnai susiduria su tokiomis problemomis kaip žinių bei reikalingos informacijos trūkumas, žmogiškųjų išteklių stoka ar idėjų, kaip ir ką galima įsigyti inovatyviai, stygius. Būtent prie šių iššūkių sprendimo bandome prisidėti įgyvendindami tarptautinę iniciatyvą PPI4cities,” – teigia Lietuvos inovacijų centro projektų vadovė Justė Rakštytė-Hoimian.

Š. m. balandžio 12-13 dienomis vykusiame tarptautinės iniciatyvos partnerių susitikime aptartos ne tik drauge kuriamo sprendimo subtilybės, bet ir pristatytos gerosios Lietuvos inovatyvių viešųjų pirkimų praktikos. Svečiai iš Vokietijos, Danijos, Suomijos, Estijos bei Latvijos apsilankė ne tik Vilniuje, bet ir Panevėžyje. Čia susitikimo dalyvius pasveikino miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, linkėjęs tarptautinės iniciatyvos PPI4cities komandai iš Panevėžio grįžti ne tik susipažinus su gerosiomis praktikomis, bet ir pasisėmus minčių naujoms iniciatyvoms.

„Džiaugiuosi, kad Panevėžyje turime ne vieną gerąjį inovatyvių viešųjų pirkimų pavyzdį, vertą tarptautinio dėmesio. Žinoma, įgyvendindami PPI4cities projektą ne tik dalinsimės patirtimis, bet įgysime žinių bei drauge su komanda plėtosime skaitmeninę platformą padėsiančią įsigyti inovacijas, visoms regione veikiančioms savivaldybėms. Esu įsitikinusi, kad per artimiausius trejus metus sukursime realią vertę Panevėžio regionui ir čia veikiančioms perkančiosioms organizacijoms, o inovatyvūs sprendimai leis miestui tapti dar patrauklesne vieta dirbti ir gyventi,“ – projekto perspektyvą vertino Panevėžio plėtros agentūros Panevėžys NOW direktorė Monika Miniotaitė.

Tarptautinę iniciatyvą PPI4cities įgyvendina partnerių komanda iš šešių Baltijos jūros regiono valstybių. Lietuvoje prie iniciatyvos sėkmės prisideda projekto komandai vadovaujantis Lietuvos inovacijų centras drauge su Panevėžio plėtros agentūra. Daugiau informacijos apie PPI4cities: https://interreg-baltic.eu/project/ppi4cities/

Paskutinį kartą redaguota 16 balandžio 2023