HIGHER – politinių priemonių, skirtų sumanios specializacijos įgyvendinimui, tobulinimas.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą  vystant inovacijas, pasitelkiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai.

Devynios Europos institucijos pradėjo įgyvendinti projektą, finansuojamą iš Interreg Europos programos. Projektu siekiama patobulinti inovacijų politikos sistemą ir sumanios specializacijos įgyvendinimą įvairiose ES valstybėse. Projekto HIGHER metu bus analizuojamos analizuojami gerosios praktikos atvejai, keičiamasi patirtimi, kaip pasitelkiant politikos priemones skatinti inovacinių projektų įgyvendinimą, bendradarbiaujant verslui, mokslui ir valdžios institucijoms.

Šių tikslų bus pasiekta analizuojant devynis politikos instrumentus skirtingose valstybėse – bus identifikuojamos instrumentų silpnosios pusės, kuriamos priemonės, kaip pasiekti geresnį ir efektyvesnį jų įgyvendinimą. Projekto metu vyks teminiai seminarai, patirties mainai, aukščiausio lygio politikų susitikimai.

Projektas prasidėjo 2016 metų balandį ir truks iki 2020 metų balandžio mėn.

Norėdama paskatinti sumanios specializacijos įgyvendinimą, Europos komisija finansavo

Projekto vertė: 1,8 mln. Eur.

Projekto renginiai

10/11/2016 – 1st Peer Review Meeting
10/11/2016 – 2nd HIGHER Consortium Meeting
29/03/2017 – 3rd HIGHER Consortium Meeting
30/03/2017 – HIGHER Interregional Meeting
17/05/2017 – Innovation Policy Summit

Daugiau informacijos: Giedrė Ramanauskienė, g.ramanauskiene@lic.lt, tel. +370 5 235 61 16