Valstybės duomenų agentūros paskelbti išankstiniai 2022 m. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) duomenys rodo, kad Lietuvoje ir toliau auga šios srities investicijos. Bendros šalies išlaidos MTEP sudarė 690,7 mln. eurų arba 1,03 proc. Lietuvos BVP. Visgi, augimo tendencijos slepia tam tikrus iššūkius – ypač verslo sektoriuje.

Grįžimas į realybę

2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija paskatino įmones Lietuvoje kurti inovacijas. Tai savo ruožtu suteikė ir didžiulį stimulą MTEP investicijų augimui, kurios mūsų šalyje 2020 ir 2021 m. atitinkamai augo 55,2 mln. eurų (26 proc.) ir 41,2 mln. eurų (15 proc.)

Nepaisant to, 2021 m. pradėjo formuotis neigiamas ekonominių reiškinių fonas, kuris persikėlė ir į 2022 m. Nors Lietuvos BVP 2022 m. buvo 1,9 proc. didesnis nei prieš metus, šalies ekonomikos raidą ribojo įvairūs faktoriai susiję su didžiule infliacija bei pabrangusiomis žaliavomis, prekių ir paslaugų eksportu į pagrindines eksporto rinkas bei ekonominiu neapibrėžtumu, ribojančiu įmonių paskatas investuoti.

Įvairių veiksnių visuma lėmė tai, kad 2022 m. bendros verslo įmonių išlaidos MTEP veikloms išaugo 28,3 mln. (9,2 proc.) ir pasiekė 334,9 mln. eurų. Nors Lietuvoje ir toliau vyravo augimo tendencijos, augimo tempai jau nebuvo tokie dideli ir iš principo atitiko ikipandeminį laikotarpį. Siekiant suvokti tikslesnę pastarojo meto MTEP investicijų kaitos dinamiką Lietuvoje, būtina apžvelgti keletą reikšmingų faktorių.

Sektoriniai pokyčiai 2022 m.

Didžiausią bendrą poveikį MTEP investicijų augimui Lietuvoje 2020 m. lėmė Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos bei Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektoriai, tuo tarpu 2021 m. gali būti laikomi Apdirbamosios pramonės ir ypač ją sudarančių Chemikalų ir chemijos produktų gamybos bei Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorių metais.

2022-ieji buvo ypač didelio neapibrėžtumo metai, o tai puikiai atspindėjo Lietuvos pramonė. Nors bendros sektoriaus MTEP investicijos 2022 m. išaugo 22,7 mln. (22,4 proc.) ir pasiekė 124,3 mln. eurų, augimas daugiausiai buvo nulemtas prieš tai aptartų dviejų jį sudarančių sektorių. Chemikalų ir chemijos produktų gamybos sektoriaus augimas siekė 16,1 mln. eurų (86 proc.), o Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje augimas buvo 12,9 mln. eurų (31,1 proc.).

Jei šiuos du sektorius eliminuotume iš bendro Lietuvos apdirbamosios gamybos paveikslo, agreguotas MTEP investicijų augimas būtų neigiamas ir siektų minus 6,3 mln. eurų. Analizuojant atskirus pramonės sektorius, 8 iš jų didino savo MTEP investicijas, lygiai tiek pat – 8 – sektoriai jas mažino, o mažinimo apimtys buvo kur kas didesnės už augimą.

Pokyčiai Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos sektoriuje taip pat neramina. Panašu, kad sektorius 2022 m. prarado COVID-19 sukeltą impulsą, skatinusį skaitmeninių produktų ir paslaugų paklausą – augimas sektoriuje siekė viso labo apie 200 tūkst. eurų, o bendra MTEP investicijų vertė pasiekė 50,9 mln. eurų.

Ar infliacija nesuvalgys augimo tempų?

Analizuojant MTEP investicijų dinamiką Lietuvoje būtina nepamiršti, kad Lietuvos banko duomenimis, vidutinė metinė infliacija šalyje 2022 m. siekė net 18,9 proc. Tai reiškia, kad didžioji dalis MTEP investicijų augimo tempų tiesiog galėjo būti suvalgytos išaugusių kainų.

Šiame kontekste įdomius duomenis pateikia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kuri skaičiuoja ne tik MTEP kaitos dinamiką to meto kainomis, bet ir atsižvelgiant į pastovias kainas bei perkamosios galios paritetą.

Įdomu tai, kad 2021 m. prasidėjęs infliacijos augimas jau tuo metu spėjo suvalgyti dalį Lietuvos verslo MTEP investicijų. Lietuvos banko duomenimis, vidutinė metinė infliacija 2021 m. siekė 4,7 proc., o MTEP investicijų augimas to meto kainomis Lietuvoje siekė 15 proc. Visgi, atsižvelgiant į infliacijos poveikį, realus augimas EBPO duomenimis šalyje siekė viso labo 8,6 proc. Tuo tarpu 2020 m., kai vidutinė metinė infliacija Lietuvoje buvo vos 1,1 proc., verslo MTEP investicijų augimas to meto kainomis siekė 26 proc., o realusis augimas buvo 23,9 proc.

EBPO vis dar nepateikia 2022 m. duomenų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad MTEP investicijų augimas šalyje sulėtėjo, o infliacijos tempai išaugo, peršasi išvada, kad realaus verslo MTEP investicijų augimo Lietuvoje 2022 m. nebuvo.

Aktyvi valstybės pagalba sunkmečiu

Žvelgiant į apibendrintą verslo MTEP investicijų paveikslą 2022 m., galima išvada, jog po augančiomis verslo MTEP investicijomis iš tiesų slepiasi prasidedanti stagnacija. 2022 m. iki 48,5 proc. sumažėjo verslo MTEP investicijų dalis visoje Lietuvos MTEP išlaidų struktūroje. Be to, verslo MTEP investicijų dalis nuo BVP sumažėjo iki 0,5 proc. Taigi, Lietuva 2022 m. dėjo žingsnį atgal besivejant EBPO valstybes, kuriose verslo MTEP investicijos sudaro ~70 proc. visų šios srities išlaidų.

Suvokiant ekonominį neapibrėžtumą 2022 m., norėtųsi, kad verslo MTEP investicijų stagnaciją būtų buvę galima amortizuoti įvairių nacionalinių ar tarptautinių programų pagalba. Tačiau tai neįvyko. Analizuojant MTEP veiklų finansavimo šaltinius, džiugu yra tai, kad 2022 m. 242,9 mln. eurų MTEP veikloms buvo skirta iš pačių įmonių nuosavų lėšų (193,3 mln. eurų 2021 m.). Visgi analizuojant, pavyzdžiui, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų kiekį, matosi aiškus sumažėjimas nuo 83,9 mln. eurų 2021 m. iki 68,6 mln. eurų 2022 m.

Sudėtingos krizinės situacijos ar neapibrėžtumo kupini laikotarpiai yra būtent tas laikas, kai valstybės pagalbos verslams reikia daugiausiai. Nepaisant to, panašu, kad 2022 m. reikiamų paskatų verslai nesulaukė. Siekiant turėti subalansuotą ir realų MTEP investicijų augimą Lietuvoje, reikia proaktyvaus valstybės veikimo – ypač verslui sudėtingais laikotarpiais.

Paskutinį kartą redaguota 6 spalio 2023