Savo kasdienybėje vis dažniau pastebime produktų žymėjimą ženklais ekologiškas, bio, tvarus, bet ar žinome ir gerai suprantame tokio žymėjimo reikšmes? Šie terminai dažnai indikuoja natūralius produktus, kurie buvo pagaminti ar išauginti nenaudojant ar naudojant mažiau pesticidų ir dirbtinių trąšų. O ar dažnai girdime terminą bioekonomika?

Bioekonomika, pasak United Nations Food ir Agriculture organizacijų, apima biologinių išteklių gamybą, naudojimą ir jų išsaugojimą. Iš bioekonomikos veiklų gaunamos žinios yra panaudojamos teikiant informaciją apie produktus, procesus ir paslaugas kitiems ekonomikos sektoriams, siekiantiems tvarumo. Bioekonomika bendrai vertinama kaip visuma, kuri apima daug įvairių dalyvių, susijusių su ūkiu ir verslu, tarp jų ir: žemės ūkio ir maisto produktai, miškininkystė, biologinės kilmės chemikalai, medžiagos ir gaminiai, bioenergija. Dabartinė bioekonomikos rinka Europoje sudaro apie 2,4 trilijono eurų, gamyboje sunaudojama apie 2 mlrd. tonų biomasės, dirba apie 22 mln. žmonių.

Norėdami įveikti tokius pasaulinius iššūkius kaip klimato kaita ir ekosistemų degradacija, turime pasitelkti bioekonomikos principus: tobulinant ir diegiant naujoves, gaminant ir vartojant maisto produktus ir medžiagas sveikose ekosistemose. Norėdami pasiekti šiuos tikslus, turime mažinti vienkartinį žaliavų panaudojimą, didinti energetinį saugumą bei mažinti energetinius kaštus, kurti potencialą inovatyviems produktams atsirasti ir plėtoti, atverti galimybes ekonomikai ir darbo vietų skaičiui augti, sudaryti sąlygas rinkų plėtrai.

Todėl LIC kartu su partneriais iš Danijos, Lenkijos, Slovėnijos, Ispanijos, Prancūzijos, Suomijos įgyvendina tarptautinę iniciatyvą „BIO-Boost“. Iniciatyvos tikslas – didinti inovacijų srityje veikiančių agentūrų potencialą, mokytis iš pirmaujančių regionų inovatorių ir įtvirtinti šias žinias bei patirtis organizacijose, kuriant ir plečiant tinklus, plėtojant bendradarbiavimą ir didinant dalyvavimą esamose sėkmingose bioekonomikos iniciatyvose. Partneriai atliks įvairias veiklas, pasitelkdami tarpusavio mokymą, įskaitant darbuotojų mainus ir mokomuosius vizitus, siekiant užmegzti glaudesnius partnerystės ryšius, taip pat sužinoti, kaip patobulinti inovacijų paramos priemones.

Vienas tokių mokomųjų vizitų 2023 m. lapkričio 13-14 dienomis įvyko Vilniaus mieste. Partneriai susitiko aptarti, kokios gerosios praktikos įgyvendinamos Lietuvoje bei apsilankė didžiausioje Baltijos šalyse agromaisto sektoriaus konferencijoje „Agrifood forum 2023”.

Tarptautinė iniciatyva „Bio-Boost“ įgyvendinama pagal Horizon Europe programą ir finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Susidomėjote šia iniciatyva? Daugiau informacijos galite rasti čia: https://bio-boost.eu

Paskutinį kartą redaguota 22 lapkričio 2023