Žemės ūkis tiesiogiai atsako už 8,5 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o dar 14,5 proc. išmetama dėl žemės paskirties keitimo ir gyvulių gaminamo metano. Išmetamų teršalų kiekį dar labiau didina transportas – pasėliai ir perdirbti jų produktai skraidinami, plukdomi ar vežami tūkstančius kilometrų. Šias tiekimo grandines lengvai sutrikdo kuro ir darbo jėgos trūkumas, globalūs prekybos ginčai ir, kaip matome, pasaulinė sveikatos krizė bei, žinoma, klimato kaitos padariniai. Tad tiekimo grandinių trumpinimas yra labai didelis iššūkis, kurį yra būtina spręsti.

Lietuvos inovacijų centras drauge su partneriais iš Vokietijos, Švedijos, Danijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos įgyvendina tarptautinę iniciatyvą KISMET, kurios pagrindinis tikslas – keisti aplink Baltijos jūrą esančių miestų ir regionų dabartines nepalankias maisto sistemas  į tvarias.

KISMET įgyvendinimo metu, bendradarbiaujant su Vilkaviškio savivaldybe, socialiniais partneriais ir ūkininkaissprendžiami vietos valdžios institucijų iššūkiai, siekiant sukurti tvaresnę maisto aplinką. Vilkaviškis bus ta vieta, kur praktikoje bus išbandomos novatoriškos maisto sistemos – tokie maisto tiekimo ir vartojimo būdai, kuriais siekiama ilgalaikių socialinių ir ekologinių tikslų, o sistemoje tarp gamintojo ir vartotojo yra tik vienas tarpininkas, gamintojas nuo vartotojo yra nutolęs 50-70 km. spinduliu.

Sausio 24 d. Vilkaviškyje įvyko antrasis partnerių ir suinteresuotų šalių susitikimas, kuriame su savivaldybės lyderiais, ūkininkais, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir ligoninių vadovais, verslo bei Turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) atstovais,  visuomeninėmis verslo organizacijomis aptarti tolimesni veiksmai siekiant plėtoti trumpųjų maisto vertės grandinių sistemas regione. Pristatyti viešųjų pirkimų reikalavimų taikymas šioje veikloje ir paramos instrumentai  – įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą remiama  trumpųjų tiekimo grandinių plėtra ir šiai priemonei 2023 – 2027 m. laikotarpiu numatyta skirti 10 mln. eurų. Taip pat aptarta Vilkaviškio ir kitų regionų patirtis skatinant vietos trumpąsias maisto tiekimo grandines  ir praktinė patirtis įgyvendinant vietinių trumpųjų maisto grandinių plėtros iniciatyvas

Susitikime atkreiptas dėmesys, kad plėtojant trumpąsias tiekimo grandines susiduriama su eile iššūkių, tarp kurių – ribotas ingredientų prieinamumas, tiekėjų bendradarbiavimo tarpusavyje trūkumas, galimybės tiekti produktus ištisus metus, būtinybė spręsti logistikos klausimus, užtikrinant tiekimą tiesiai į įstaigas ir sudarant tinkamas sandėliavimo sąlygas. Pabrėžta, kad  norint pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir padaryti proveržį, būtinas lankstumas tiek iš ūkininkų pusės, tiek iš įstaigų vadovų.

Šios tarptautinės iniciatyvos rėmuose planuojama parengti tvaraus maisto skatinimo strategiją, kuria galės pasinaudoti Vilkaviškis ir kitos šalies savivaldybės.

Paskutinį kartą redaguota 2 vasario 2024