Vokiečių filosofo Friedrich Nietzsche dar 1888 m. išsakyta frazė „kas manęs nenužudo, padaro mane stipresnį“ gerai atspindi tiek šalies inovacijų ekosistemoje, tiek ir LIC įvykusias transformacijas per pastaruosius dvidešimt penkerius metus ir ypač – besibaigiančiais, 2022 metais.

Buvo visko. Visgi vienas esminių aspektų – LIC efektyviai teikiamos viešosios inovacijų konsultavimo paslaugos – išliko nepakitęs. Per dešimtmečius buvo sukauptas gan didelis klientų ir partnerių pasitikėjimas tiek Lietuvoje, tiek Europos inovacijų sistemoje. Tokį rezultatą lėmė daugelis veiksnių, bet greičiausiai svarbiausia yra tai, kad yra žinoma, koks LIC yra ir kur jis eina.

2022-aisiais buvo apstu pokyčių, kurie darė reikšmingą įtaką LIC veiklai tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Tai ir karas Ukrainoje, ir trūkinėjančios tiekimo grandinės, ir energijos išteklių brangimas, ir vis didesnius ragus rodanti artėjanti ekonominė krizė bei recesija. Prie to dar pridėkime tai, kad baigėsi didelės dalies LIC vykdytų projektinių iniciatyvų ciklas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai kardinaliai neigiamai veiks LIC plėtros perspektyvą. Taip gali atrodyti tik tada, jei nematytume viso bendro vaizdo.

Visų pirma – daugelis procesų šiame pasaulyje vyksta cikliškai, net ir inovacijos. J. A. Schumpeteris dar 1911 metais pagrindė, kad verslas vystosi cikliškai ir yra sąlygojamas technologinių pokyčių (inovacijų). Remiantis jo teorija, didelė inovacijų pažanga gali įvykti kas 50 ar 100 metų. Tai lemia, kad inovacijų raida sutrikdo iki tol egzistavusius verslo procesus. Esami darbuotojai, verslai ar net ištisi sektoriai gali laikinai patirti nuostolių. Bet šie ciklai yra toleruojami, nes tai leidžia išlaisvinti išteklius kitiems, produktyvesniems tikslams. Vadovaujantis J. A. Schumpeterio įžvalgomis, mes dabar esame informacinių ir biotechnologijų virsmo ciklų sankirtoje, kuri lemia ir toliau lems taip vadinamą dvigubą – skaitmeninę ir žalią – transformaciją. Tai mes visi žinome, ir tai lems LIC paslaugų poreikį ir kryptį rinkoje.

Antra, vadovaujantis gerąja praktika, kuri sako, kad geras gaspadorius vasarą taiso roges, o žiemą – ratus, LIC jau yra padaręs namų darbus, kurie lemia tai, kad šiuos metus LIC baigia ir pradeda naujus su daugiau nei dviem dešimtimis naujų projektinių iniciatyvų, kurios užtikrins ne tik ilgalaikį veiklos stabilumą, bet ir naujas paslaugas mūsų esamiems ir naujiems klientams.

Trečia, gerai žinome inovacijų paramos iniciatyvų finansavimo žaidimo taisykles ES ir Lietuvoje, turime didelį patikimų partnerių ratą bei ilgametę, į rezultatus orientuotą, patirtį. Visa tai yra puikus pagrindas naujoms inovacijų paramos iniciatyvoms rastis ne tik dabar, bet ir ateityje.

Ketvirta – esame (lai kolegos nesupyksta) šiek tiek trenktų asmenų santalka. Gali kilti klausimas: kodėl trenktų? Ogi todėl, kad kiekvienas iš LIC esančių, greičiausiai nieko neverčiami ir savo noru sumąstė vykdyti veiklas, skatinant plėtoti inovacijas. Inovacijos – tai užprogramuota ir padidinta rizika. Negana to, savo veiklai jie pasirinko organizaciją, kuri pagal jos paradigmą yra projektinė organizacija, o jos veikla grindžiama chaotine vadybos sistema ir chaoso teorija. Buityje tai reiškia paprasčiausią tvarkos nebuvimą. Skamba keistai?

Vadyboje tai grindžiama paradigma, kad kontroliuoti ir nuspėti organizacijos veiksmų apskritai neįmanoma (Chaoso teorija, T. Peters, 1987). Tokios vadybos pagrindą sudaro atsitiktinis pokytis, kuris priklauso nuo mažiausių dalių (atskirų individų). Kiekviena sudėtingos sistemos dalis gali keistis atsitiktinai, todėl yra nenuspėjama. Chaoso teorija rodo visų sistemos elementų veiksmingos lyderystės, vadovaujančios vizijos, tvirtų vertybių, organizacinių įsitikinimų ir atviro bendravimo poreikį ir svarbą.

Džiugu, kad 2023 metus pasitinkame su stipria LIC komanda, kuri yra pagrindinis sėkmės garantas, leidžiantis efektyviai veikti sunkiai nuspėjamomis sąlygomis. LIC komanda ne tik kompetentinga, bet ir subalansuota ne tik kompetencijų prasme, bet ir pagal požiūrį į inovacijų plėtojimą. LIC kolegų tarpe yra ir entuziastų, kurie labai greitai užsidega nauja idėja, bet ir greitai atlyžta; ir novatorių, kurie idėją nuosekliai paverčia projektu ir priveda iki sėkmingo galutinio rezultato; ir racionalistų, kurie nieko nedaro gerai neapsvarstę galimų alternatyvų; ir skeptikų, kurie į naujas idėjas žiūri su padidinta rizika; ir konservatorių, kurie senai žinomų taisyklų taikymo dėka, užtikrina procesų stabilumą ir tvarką. Mes visi vienas kitą papildome, nes turbūt sunku būtų įsivaizduoti sėkmingą organizaciją, kurioje finansininkas yra entuziastas.

Lygiai taip pat 2023 m. – naujų iššūkių ir naujų galimybių metai LIC klientams ir partneriams. Kaip minėjau, į naujus metus LIC ateina su daugybe naujų tarptautinių iniciatyvų bei paslaugų verslui, siekiančiam plėtoti inovacijas ir didinti savo konkurencingumą. Vis didesnį pagreitį įgauna LIC ir partnerių į priekį varomas Europos skaitmeninių inovacijų centras EDIH4IAE, kuris taps jungiančiąja grandimi, siekiant integruoti ir apjungti į visumą įvairias paslaugas, efektyvinančias verslo skaitmeninimą.

Tad mano siūlymas LIC komandai, klientams ir partneriams – būkime ir toliau drauge, ir veikime taip, kad ir išsikeltus tikslus pasiektume, ir kad neliūdna būtų, ir kad galėtume pagrįstai sakyti – kaip ne diena, taip geriau!

Gražių švenčių! Gerų ateinančių Naujųjų!

Paskutinį kartą redaguota 22 gruodžio 2022