SNOwMan

Parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose gamybos MVĮ

Europos ekonomikos variklis – mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra neretai valdomos paties savininko. Pastarajam tenkanti atsakomybė apima tiek įmonės valdymą, tiek įvairius plėtros procesus. Praktika byloja, kad tokiu atveju įmonėms stinga sistemingo požiūrio į inovacijų (ypač netechnologinių) diegimo procesą. Siekiant didinti smulkiojo verslo konkurencingumą būtina daugiau dėmesio skirti socialinių, organizacinių bei kitų netechnologinių inovacijų įgyvendinimui ir jų keliamiems iššūkiams. Atsižvelgiant į tai projekto partneriai kuria inovatyvų konsultavimo  priemonių rinkinį, skirtą padėti įmonėms efektyviai diegti bei vystyti netechnologines inovacijas savo įstaigose.

Projekto tikslas – paremti netechnologines inovacijas savininkų valdomose Baltijos jūros regiono mažose ir vidutinėse gamybos įmonėse.

Tikimasi, jog projekto rezultatai visame Baltijos jūros regione atskleis pamatuojamą, teigiamą konsultavimo poveikį verslo veiklai. Konsultavimo priemonių rinkinys turėtų padėti savininkų valdomoms įmonėms išnaudoti visas savo galimybes, pritaikant labiau personalizuotą ir į pasitikėjimą orientuotą prieigą.

Projekto nuoroda: http://snowman-ibsr.eu/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2017.10.01 – 2021.03.31

Projekto vertė:  2,09 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre