RECREATE

Regioninių transporto sektoriaus MVĮ konkurencingumo skatinimas

Nors transporto sektorius neša svarų indėlį į ES BVP, šio sektoriaus vertės grandinė – nelanksti, tad mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ) diegti naujoves bei didinti konkurencinį pranašumą – sudėtinga. RECREATE projektas sprendžia šį rinkos nepakankamumą ir telkia dėmesį į galimybes, kurias naujose rinkose siūlo novatoriškos ir dinamiškos transporto MVĮ, pritaikydamos regioninės paramos schemas.

Projekto tikslas – skatinti konkurencingumą tarp regioninių transporto sektoriaus mažų ir vidutinio dydžio įmonių bei sudaryti palankesnes sąlygas joms taikyti ir kurti inovatyvias paslaugas bei produktus.

Projektas, remdamas mokslinius tyrimus bei jų plėtrą, greitą paslaugų ir produktų diegimą, galimybes gauti finansavimą bei veikti tarptautinėje rinkoje, sieks stiprinti regioninių transporto MVĮ pajėgumus ir galimybes toliau vystytis ir augti.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2018.06.01 – 2023.05.31

Projekto vertė: 1,1 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre