OSIRIS

Sidabrinės ekonomikos skatinimas pasitelkus sumaniąją specializaciją, siekiant stiprinti regionų inovacinius gebėjimus bei tvarų augimą

Sidabrinė ekonomika, susijusi su produktais ir paslaugomis skirtomis visuomenės senėjimui, sukuria dideles galimybes verslui. OSIRIS projektas kuria novatorišką bendradarbiavimo modelį, skirtą patobulinti sumanios specializacijos metodus ir naujoviškų produktų bei paslaugų, skirtų senėjančioms visuomenėms, patekimui į rinką.

Projekto tikslas – didinti inovacijų dalyvių gebėjimus pritaikyti sumaniąją specializaciją regioninei plėtrai, ištirti naujas verslumo galimybes, skatinant naujų produktų ir paslaugų kūrimą, siekiant spręsti senėjančios Baltijos jūros regiono visuomenės problemas.

Projekto kuriama išmani sistema veiks kaip inovatyvus bendradarbiavimo modelis, skirtas tobulinti sumaniąją specializaciją bei sidabrinės ekonomikos kuriamų produktų ir paslaugų įsisavinimą rinkoje. „Smart Silver Labs“ – unikalios daugiapakopės valdymo struktūros leis išbandyti sidabrinės ekonomikos principais paremtą veiklos modelį, kuriuo bus remiami inovacijų dalyviai, kuriantys naujus perspektyvius produktus ar paslaugas. „Smart Silver Labs“ bus dislokuojama penkiose Baltijos jūros regiono vietose, užtikrinant vertikalų bei horizontalų bendradarbiavimą tarp sidabrinės ekonomikos inovacijų ekosistema suinteresuotų šalių.

Projekto nuoroda: https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2019.01.01 – 2021.06.30

Projekto vertė: 2,38 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre