GRETA

Žalioji transformacija! Politikos priemonė, skirta regioninei išmaniai specializacijai Baltijos jūros regione

Didėjant klimato kaitai, auga inovacijų poreikis jai sustabdyti.  Taip išryškėja atotrūkis tarp inovacijų augimo ir tvaraus gyvenimo būdo, kurį sumažinti galima tik įgyvendinant strategijas, nukreiptas į inovacijų sistemų ir regioninių bei nacionalinių ekonomikų struktūras. Pažangi ir į ekologiją orientuota ekonomikos augimo pertvarka reikalauja įvertinti taikomas politines priemones, inovacijų ir pokyčių galimybes.

Projekto GRETA metu bus ieškomos ekonomikos augimo galimybių atsižvelgiant į pagrindinius žiedinės ekonomikos ir žaliosios energijos veiksnius. Kiekvienas atskiras veiksnys bus aptartas atsižvelgiant į laukiamus rezultatus ir galimybes, svarbius skirtingiems ateities scenarijams. Tai bus daroma apklausiant aplinkos apsaugos specialistus, įtraukiant atitinkamas suinteresuotąsias šalis ir žalios transformacijos partnerius.

Projekto GRETA veikla nukreipta į tikslines grupes, regionines institucijas ir politikos formuotojus, kuriems bus pasiūlytos politikos gairės, įrankiai ir įžvalgos, kaip plėtoti savo regionines sumanios specializacijos strategijas būdais, kurie yra svarbūs skatinant Europos Žaliojo Kurso vykdymą.

Projekto svetainė: https://www.lars-project.eu/home/

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe Baltijos jūros programos.

Projekto trukmė: 2021.01.01-2021.09.30 (9 mėn)

Biudžetas: EUR 396.910,81, iš Europos regioninės plėtros fondo

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre