GoSmart & Excel BSR

Sumanios specializacijos stiprinimas skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir praktinį naujų sprendimų taikymą regionams ir MVĮ

„GoSmart & Excel BSR“ projekto tikslas – stiprinti inovacijų veikėjų Baltijos jūros regione (ir už jo ribų) gebėjimus praktiškai ir kartu taikyti išmaniosios specializacijos strategiją. 

Projekto konsorciumas sprendžia bendrą regioninių ir nacionalinių MVĮ riboto naujoviškumo ir tarptautiškumo uždavin šiais būdais:

– kuriant Baltijos jūros regiono sumanios specializacijos strategiją;

– plėtojant ir toliau gilinant pagal projektą „GoSmart BSR“ metodiką sukurtą tarptautinę inovacijų tarpininkavimo sistemą, padedančią MVĮ imtis inovacijomis pagrįstos tarptautinės plėtros politikos.

Projekto metu santykinai mažas inovacijų pajėgumas mažiau išsivysčiusiose BJR šalyse ir regionuose didinamas abipusiu mokymusi, sumanią specializaciją paverčian praktiniais bendrais MVĮ veiksmais ir pasitelkus pažangiausią patirtį iš labiau išsivysčiusių regionų. Projektas remiasi sumanios specializacvijos strategavimu ir juo siekiama skatinti veiksmingą pramonės, MTEP sektoriaus ir valdžios institucijų bendradarbiavimą tarptautiniu mastu.

Projekto nuoroda: https://gosmartbsr.eu/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2021.04.01 – 2021.12.31

Projekto vertė: 770’860 eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre