Future Ecom

Skaitmeninimo panaudojimas B2B e-komercijai auginti

Skaičiuojama, kad 2020 m. B2B sektoriaus elektroninė prekyba ES bus dvigubai didesnė nei B2C sektoriuje. Tai rodo didžiulį, neišnaudojamą ES MVĮ potencialą. Norint juo sėkmingai pasinaudoti būtina investuoti į skaitmeninimą vidiniuose bei išoriniuose įmonės procesuose. Be to, bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas yra vienas svarbiausių Europos Komisijos prioritetų. Siekiama sumažinti kliūtis ir atverti internetinės rinkos galimybes, naudingas visoms Europos įmonėms.

Projekto tikslas – padėti politikos formuotojams bei verslo paramos organizacijoms geriau suprasti kliūtis, trukdančias MVĮ pagerinti įmonės skaitmeninimo ir automatizavimo lygį bei pilnai išnaudoti globalios internetinės rinkos potencialą.

Įvairi geroji šalių praktika įgalins projekto partnerius kurti verslo paramos iniciatyvas ar programas, padėsiančias MVĮ skaitmeninimo bei e-prekybos kelyje.

Projekto nuoroda: https://www.interregeurope.eu/future-ecom/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2018.06.01 – 2022.05.31

Projekto vertė: 1,6 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre