Circular spaces

Žiedinės ekonomikos kūrėjų erdvės​

projekto logotipas

Kūrėjų erdvės – tai atviros kūrybos ir mokymosi dirbtuvės, kuriose bendruomenėms, įmonėms ir pradedantiesiems verslininkams yra suteikiama infrastruktūra, būtina jų idėjų ir prototipų įgyvendinimui. Nors šios erdvės turi didelį potencialią prisidėti prie žiedinės ekonomikos plėtros ir tvarumo skatinimo bendruomenėse, tik dalis jų savo veiklą orientuoja į aplinkai palankių, ekologiniu projektavimu ar pakartotiniu medžiagų naudojimu paremtų sprendimų kūrimą. Todėl projektu „Žiedinės ekonomikos kūrėjų erdvės“ siekiama sustiprinti šiose erdvėse veikiančių kūrėjų, kaip tvarumą bendruomenėse skatinančių asmenų, įgūdžius ir motyvaciją veikti žiedinės ekonomikos srityje.

Projekto metu numatoma suformuoti Baltijos jūros regiono kūrėjų erdvių tinklą, paremtą bendradarbiavimu ekologinio projektavimo ir pakartotinio medžiagų naudojimo temomis. Kūrėjams ir jų erdvėms projekto metu bus sukurti instrumentai, stiprinantys jų žinias ir praktinius įgūdžius žiedinės ekonomikos srityje, taip siekiant skatinti tvaresnį išteklių naudojimą ir didinti motyvaciją kurti naujus, aplinkai palankius sprendimus. Projekto „Žiedinės ekonomikos kūrėjų erdvės“ metu taip pat numatoma pristatyti skaitmeninį įrankį, padėsiantį kūrėjams lengviau stebėti virtualų komponentų ir medžiagų judėjimą, gaminių ir perdirbtų medžiagų naudojimą bei atrasti naujus partnerius.

Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks bent 5 Baltijos jūros regione veikiančios kūrėjų erdvės ir ne mažiau nei 300 kūrėjų ar startuolių.

Projekto koordinatorius:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltic Sea Region programą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2023.01.01 – 2025.03.31 

Projekto vertė: 1 718 431,30 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre