CircPro

Sumanūs žiedinės ekonomikos viešieji pirkimai

Žiedinės ekonomikos viešieji pirkimai – tai novatoriški pirkimai, ypatingą dėmesį skiriantys darbų, prekių ar paslaugų, kuriomis siekiama prisidėti prie žiedinės, uždaros energijos ir medžiagų tiekimo grandinės pirkimo, taip mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Dažniausiai didžiausi iššūkiai žiedinės ekonomikos viešiesiems pirkimams kyla dėl ribotų žinių bei kompetencijų šioje srityje. Be to, neigiamas perkančiųjų organizacijų požiūris į gaminius iš perdirbtų atliekų ir tokių produktų pasiūlos stoka taip pat kelia sunkumų taikant žiedine ekonomika grįstus viešuosius pirkimus.

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

Pradėjus taikytis žiedinės ekonomikos viešuosius pirkimus bus sukurtos paskatos tausoti energiją ir materialiuosius išteklius, ieškant naujų inovatyvių sprendimų ir sukuriant aplinkai draugiškų sprendimų rinką.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2018.06.01 – 2023.05.31

Projekto vertė: 2,2 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre