CAROTS

Komercinių analitinių tyrimų organizacijų tarptautinė strategija

Komercinius analitinių tyrimų organizacijos (angl. commercial analytical research organisations – CARO) – tai privačios įstaigos, padedančios pramonei bei verslui pasinaudoti mokslininkų ir mokslinių tyrimų įstaigų žiniomis bei potencialu. Tokio pobūdžio struktūros gerokai palengvina verslo prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ir mokslinės patirties, būtinos analitinėms problemoms spręsti, norint sukurti naujus produktus ar tobulinti jau esamus. Deja tokių organizacijų skaičius Europoje išties mažas. Pagrindinės to priežastys – rizikos kapitalo arba paskolų, skirtų naujų CARO steigimui, trūkumas bei esamų CARO nepastebimumas.

Projekto tikslas – paskatinti komercinių analitinių tyrimų organizacijų, padėsiančių įmonėms pasinaudoti Baltijos jūros regiono mokslininkų ir mokslinių tyrimų įstaigų žiniomis bei potencialu, kūrimąsi ir bendradarbiavimą.

Partneriai Baltijos jūros regione siekia į bendrą tinklą sujungti visas regione veikiančias tokio pobūdžio organizacijas bei tokiu būdu stiprinanti jų veiklą, matomumą ir plėtrą.

Projekto nuoroda: https://www.carots.eu/

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2019.01.01 – 2021.06.30

Projekto vertė: 2,1 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre