BSGI

Projekto BGI rezultatai suformulavo atitinkamas rekomendacijas, kaip sustiprinti institucinius inkubacinius gebėjimus tarptautiniuose kontekstuose, siūlydami praktinius sprendimus, kurie bus bandomi projekto BSGI metu.

Projekto tikslas – stiprinti žaidimų verslo inkubatorių strategiškai bendradarbiaujant  su kitais žaidimų inkubatoriais Baltijos jūros regione. Taip pat dirbant kartu su tarptautiniais partneriais bus siekiama didinti žaidimų industrijos plėtrą.

Nuoroda į puslapį:

http://baltic-games.eu/171/project-extension-bsgi/

Projekto tikslas – stiprinti žaidimų verslo inkubatorių strategiškai bendradarbiaujant  su kitais žaidimų inkubatoriais Baltijos jūros regione. Taip pat dirbant kartu su tarptautiniais partneriais bus siekiama didinti žaidimų industrijos plėtrą.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Įgyvendinimo trukmė – 2021.01.01- 2021.09.30 (9 mėn.)

Projekto vertė – 749,695.57 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre