BePacMan

Geresnis popieriaus pakuočių valdymas

Europos popierinių pakuočių rinka sparčiai auga dėl besikeičiančios vartotojų elgsenos. Šiame projekte nagrinėjama daugialypio išteklių naudojimo ir tarpsektorinio bei tarpvalstybinio požiūrio svarba siekiant palengvinti perėjimą prie tvarios žiedinės ekonomikos ir jos poveikį klimato kaitos švelninimui Baltijos jūros regione. Siekiama, kad pakuotė savo forma būtų naudojama kuo ilgiau, kad būtų pratęstas pakuočių medžiagų gyvavimo ciklas ir taip palengvintas perėjimas nuo linijinio prie žiedinio išteklių naudojimo. Iššūkis – sukurti tiekimo grandines, kurios būtų grįžtamosios arba galėtų suteikti išteklių kitoms tiekimo grandinėms. Esamas procedūras reikia pritaikyti naujam požiūriui, o šiuos sprendimus reikia optimizuoti, kad jie būtų veiksmingi ir ekonomiškai pagrįsti, atsižvelgiant į rinkos sąlygų įvairovę regione ir įvairiose šakose.

Ši iniciatyva yra pasiruošimas plataus masto projektui, kuris bus įgyvendinamas ir finansuojamas pagal Interreg South Baltic programą. Pradinis finansavimas leis sukurti stiprų projekto konsorciumą, galintį ištirti ir pademonstruoti naujus novatoriškus sprendimus ir verslo modelius. Bus nustatytomi papildomi partneriai ir surengti susitikimai, kuriuose aptariami pagrindinio projekto tikslai ir detalės. Taip pat bus atlikti tyrimai, kad būtų galima peržiūrėti ir apibendrinti ankstesnę ir vykdomą veiklą bei plėtoti tinklus su suinteresuotosiomis šalimis.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas finansuojamas pagal Interreg South Baltic programą. 

Įgyvendinimo laikotarpis – 2023.05.01 – 2023.08.31 

Projekto vertė: 40 000 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre