BeeNet

Įmonių tarptautinė plėtra jungiantis į tarptautinius vertės kūrimo tinklus

BEE NET yra ES programos COSME finansuojamas projektas, kurio tikslas – remti Europos mikro įmonių, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tarpusavio bendradarbiavimą, stiprinant jų dalyvavimą tarptautinėse rinkose ir pasinaudojant nuolat besikeičiančio ekonomikos scenarijaus galimybėmis.

Projektas padės MVĮ steigti Europos verslo tinklus (EVT), galinčius sukurti sinergiją, įgyvendinti veiksmus ir pasiekti rezultatų pagal bendras internacionalizacijos strategijas. Veikdamos per EVT, pavienės MVĮ gali rasti sprendimus, keistis idėjomis ir procesais, įveikti kliūtis ir išplėsti kompetencijas.

„BEE NET“ projektas grindžiamas kliento kelionės metodu: MVĮ bus palaikomos palaipsniui, siekiant faktiškai įgyvendinti kiekvieną EVT internacionalizavimo strategiją. „BEE NET“ padės MVĮ įdiegti naujus EVT, pagrįstus horizontaliuoju arba vertikaliuoju bendradarbiavimu.

Projekto tikslas – sukurti bei išbandyti viešųjų paslaugų paketą orientuotą į pagalbą augti norinčioms Europos MVĮ padedant joms jungtis į vertės kūrimo grandines bei įmonių tinklus. 

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Įgyvendinimo trukmė – 2019.04.01- 2021.04.30 (25 mėn.)

Projekto vertė – 273 300 Eur

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre