Smart InoTech pramonei

Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas

Projekto vykdytojas:

Projekto numeris: Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2022 m. kovas (36 mėn.).

Projekto vertė: 2,2 mln. Eur.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Projekto aprašymas

Lietuvos inovacijų efektyvumas, t. y. poveikis ekonomikai, lemiantis konkurencingumo augimą, ypač žemas. Visa tai rodo, kad Lietuvoje egzistuoja didelis „mirties slėnis“ tarp MTEP rezultatų (naujų žinių ir technologijų kūrimo) ir inovacijų (technologijų diegimo). Visa tai lemia žemesne pridėtine verte paremtą Lietuvos ūkio struktūrą. Norint transformuoti Lietuvos ūkį link naujų aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, būtina žymiai padidinti ypač EP ir inovacijų veiklas vykdančių įmonių skaičių ekonomikoje ir sukurti paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui, grįstų naujomis žiniomis. Inovacijų svarbą ir jų specifiką versle taip labai sąlygoja pasaulinės pramonės plėtros tendencijos sietinos su ketvirtąja pramonės revoliucija (Pramonė  4.0).

Šiems iššūkiams spręsti būtina koncentruoti inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugas, nukreiptas į: 

Projekto partneris:

Projekto uždaviniai:

Projekto veiklos:

Kontaktas:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre