InterInoLT

Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines

Projekto vykdytojas:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkritis  – 2022 m. lapkritis (36 mėn.).

Projekto vertė: 2 046 264,00 Eur. 

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

Projekto aprašymas

Lietuvoje daugiausiai investuojama į mokslinius tyrimus (MT) ir jų kūrimo infrastruktūrą, ženkliai mažiau į eksperimentinę plėtrą (EP) (pvz. priemonė Intelektas LT) ir EP infrastuktūrą (priemonės: Inoklaster LT, Intelektas LT), tai yra investuojama į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialo formavimą nepakankamai skiriant dėmesio to potencialo pavertimui inovacijomis bei pajamomis. Dalis MTEP sukuriamo potencialo panaudojama, bet dažniausiai tai vyksta lokaliai – Lietuvos teritorijoje. Tai yra verslas kartu su mokslo ir studijų institucijomis, generuojančiomis komercines pajamas už MTEP paslaugas bei klasteriais, orientuojasi į Lietuvos rinką, todėl pasireiškia „smėlio dėžės“ efektas. Didelės pridėtinės vertės produktų (MTEP rezultatais grįstų inovacijų ir MTEP paslaugų) eksporto apimtys yra mažos. Lietuvos aukštųjų technologijų produktų eksportas svyruoja tarp 5-8 proc. viso eksporto (tai vienas iš žemiausių rodiklių ES). Lietuvos subjektų dalyvavimas ES MTEPI programose yra vangus ir pasyvus. Daugiau kaip 90 proc. atvejų Lietuvos verslo subjektai dalyvauja projektuose kaip partneriai su nedideliais biudžetais ir tik išimtiniais atvejais yra projektų koordinatoriais.

Problema – atskiri Lietuvos ūkio subjektai (su retomis išimtimis biotechnologijų, lazerių ir fotonikos, informacinių technologijų sektoriuose) neturi potencialo savarankiškai integruotis į tarptautines EPI vertės kūrimo grandines (atsiduria MTEP „smėlio dėžės“ spąstuose).

Projekto partneriai:

Projekto uždaviniai:

Projekto veiklos:

Kontaktas:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre